04-05-2012 Aanpassing controleregels schadeverzekeraars

In de jaarstaten voor schadeverzekeraars zijn 3 controleregels die betrekking hebben op de mutatie van de voorziening schaden van blokkerend op signalerend gezet. Deze wijziging is doorgevoerd omdat er een uitzondering mogelijk is op deze regels voor zorgverzekeraars. Voor de overige verzekeraars geldt dat deze aansluiting nog steeds gemaakt moet worden en dat de signalerende controleregel dient te worden opgelost. Na ontvangst van de rapportage controleren wij of de aansluiting is gemaakt. Indien dit niet het geval is wordt hiervoor een herrapportage opgelegd. 

Het gaat om de onderstaande drie regels waarbij een vergelijking gemaakt wordt tussen de mutatie op de Winst- en verliesrekening en de balans, regels CVSJ015S_006 en CVSJ015S_007 zijn van toepassing voor schadeverzekeraar die waarderingsgrondslag BW2.9 hanteren. Regel CVSJ015S_008 is voor waarderingsgrondslag IFRS van toepassing. 

1. CVSJ015S_006 Wijziging technische voorzieningen schaden bruto is ongelijk aan de wijziging op de vennootschappelijke balans (controle tussen W&V regel 4.2.1 en balans regel 18.2.1)

2. CVSJ015S_007 Wijziging technische voorzieningen schaden herverzekering is ongelijk aan de wijziging op de vennootschappelijke balans (controle tussen W&V regel 4.2.2 en de balans regel 18.2.2)

3. CVSJ015S_008 Wijziging technische voorzieningen schaden is ongelijk aan de wijziging op de vennootschappelijke balans (controle tussen W&V regel 4.3.1 en de balans regel 21.5)