14-08-2012 Parallelrun rapportage staat 201 Eigen vermogen

In de rapportage van de parallel run wordt bij staat 201 Eigen vermogen, bij regel 6 tot en met 8, een uitsplitsing gevraagd van:
6. Totaal vermogen beschikbaar voor de minimumkapitaalvereiste
7. Totaal in aanmerking komend vermogen voor de solvabiliteitskapitaalvereiste en
8. Totaal in aanmerking komend vermogen voor de minimum kapitaalvereiste

Bij deze eerste inzendingen die we ontvangen hebben blijkt dat deze regels soms niet worden ingevuld.
Wilt u bij het invullen van de rapportage hier aandacht aan besteden.