11-03-2013 Indieningstermijn kwartaalrapportages verzekeraars

De indieningstermijn van de kwartaalrapportages verzekeraars is voor het hele jaar 2013 bepaald op 6 weken na kwartaalultimo.

Dit houdt in dat de rapportages uiterlijk op de volgende data moeten zijn ingediend:
Kwartaal 1 2013:    13 mei 2013
Kwartaal 2 2013:    12 augustus 2013
Kwartaal 3 2013:    11 november 2013
Kwartaal 4 2013:    11 februari 2014