12-11-2014 Guidance kwalitatieve toelichting Solvency II preparatory phase

Om de SII Preparatory Guidelines rapportages aan DNB te leveren, gebruikt u de internetapplicatie e-Line DNB, met uw huidige inlog- en aanmeldcodes. Vanaf begin 2015 zal de rapportageverplichting over het boekjaar 2014 via deze applicatie beschikbaar zijn. DNB verzoekt verzekeraars om de kwantitatieve rapportage als gezipt attachment toe te voegen in de e-Line DNB verplichting. Meer informatie hierover vindt u in de brief 'Technische specificaties aanleveren SII rapportages' onder Downloads, Correspondentie. De kwalitatieve toelichting bij de jaarrapportage (zie Guidelines on submission of information to National Competent Authorities), dient u separaat te rapporteren. In het bestand 'DNB guidance bij kwalitatieve rapportage onder SII Preparatory Guidelines' geeft DNB guidance over de te volgen structuur bij deze toelichting. U vindt dit bestand onder Gebruikersdocumentatie, Solvency II.