19-03-2015 Update: EIOPA Tool for undertakings (T4U) en aandachtspunten rapporteren

Zoals in het vorige bericht aangekondigd heeft EIOPA een nieuwe release van de T4U op basis van versie 1.5.2.c van de taxonomie beschikbaar gesteld via:
http://t4u.eurofiling.info.

Taxonomie versie 1.5.2.c (zie https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Reporting-formats.aspx) bevat een beperkt aantal verbeteringen, waaronder de toevoeging van rij- en kolomnummers in de validatieregels. Dit verbetert het validatierapport dat de T4U oplevert. Versie c is van toepassing voor de Preparatory Guidelines rapportages. Alle instellingen dienen op basis van deze versie te rapporteren. Versie 1.5.2.c van de taxonomie is compatibel met versie 1.5.2.b. Dit betekent dat bij gebruik van de T4U op basis van versie c het mogelijk blijft om de XBRL-output op basis van versie b te importeren. Vervolgens heeft u de keuze om versie c van de taxonomie te exporteren.

Aandachtspunten rapporteren
Om de SII Preparatory Guidelines rapportages aan DNB te leveren gebruikt u de internetapplicatie e-Line DNB met uw huidige inlog- en aanmeldcodes. DNB verwacht van instellingen dat zij gevalideerde gegevens aanleveren, die voldoen aan de door EIOPA opgestelde validatieregels. Indien u het programma Winzip gebruikt om een XBRL-bestand te comprimeren, dan dient u de extensie .zip te kiezen (en niet .zipx). Bij de jaarrapportage dient u de kwalitatieve toelichting toe te voegen. Op de e-Line DNB verzekeraars pagina vindt u onder 'downloads', 'gebruikersdocumentatie', 'Solvency II' een document met daarin guidance bij deze kwalitatieve toelichting.

Tot slot is van belang dat u bij de SII Preparatory Guidelines rapportages in 2015 het relatienummer van DNB gebruikt en (nog) niet uw LEI-nummer. Maakt u gebruik van de T4U dan gaat het om de velden 'Entity identifier' bij het aanmaken van een nieuw bestand en 'Identification code' onder 'Basic information'. Zoals gecommuniceerd in de Q&A op Open Boek (http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-232213.jsp) dient u wel uiterlijk medio 2015 een LEI-nummer aangevraagd te hebben, dit voortuitlopend op het toepassen van deze code in de Solvency II rapportages vanaf 2016.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met de helpdesk verzekeraars, via helpdesk-verzekeraars@dnb.nl of 020-5246290.