15-07-2015 Update: Solvency II rapportages 2015

Via deze update willen wij u enkele aandachtspunten meegeven voor de resterende voorbereidende Solvency II rapportages in 2015:

 
Allereerst willen wij u danken voor uw inzet bij het tijdig en correct indienen van de jaarstaten voor solo-entiteiten. Uw inspanningen hebben bijgedragen aan een succesvolle verwerking van deze rapportages. DNB is ervan overtuigd dat dit proces een belangrijke bijdrage levert aan de voorbereiding op een goede start van Solvency II!


DNB heeft de eerste fase van de beoordeling - waarin wordt gecontroleerd of de rapportages voldoen aan de door EIOPA opgestelde technische eisen en validatieregels - grotendeels afgerond. Inmiddels is DNB gestart met de inhoudelijke beoordeling van de jaarrapportages. Wij verwachten u in het najaar een inhoudelijke terugkoppeling te kunnen geven op de informatie uit de jaarrapportage.


In tegenstelling tot eerdere berichten, willen wij u verzoeken om het XBRL-bestand niet meer gezipt in e-Line DNB aan te leveren. Uit onderzoek is gebleken dat het zippen van het XBRL-bestand niet noodzakelijk is en het verwerkingsproces vertraagt. Per heden is de mogelijkheid om het XBRL-bestand gezipt aan te leveren dan ook verwijderd uit de Solvency II rapportages. Dit geldt ook voor de overige toelichtingen.


Met ingang van 2015 kwartaal III dienen alle solo- en groepenrapportages te voldoen aan de 'filing rules' van EIOPA. Deze filing rules hebben betrekking op de invulling van de rapportages. U kunt het bestand met daarin het overzicht van alle filing rules downloaden via de EIOPA-website:https://dev.eiopa.europa.eu/Taxonomy/Preparatory/Common/EIOPA%20SII%20Preparatory%20Filing%20Rules.pdf Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor de onderdelen op pagina 14 en 15 over het correct aanleveren van ID-informatie en stuksinformatie van effecten (ISIN, CUSIP, etc). Een ander belangrijk onderdeel van deze filing rules is de controle op de toegestane waarden in de selectielijsten van template S.06.02 'Investment data - Portfolio list', zoals bij het onderdeel 'Issuer sector (C0230)'. In het door EIOPA gepubliceerde DPM (Data Point Model) Dictionary is aangegeven welke waarden wél en niet gebruikt mogen worden. Bij de solo rapportages bleek het niet voldoen aan deze filing rule blokkerend te zijn voor de inzendingen aan EIOPA. De kans bestaat daarom dat DNB voor een aantal solo en groepsrapportages toch nog een herrapportage moet vragen om dit op te lossen. Om herrapportages te voorkomen zouden wij graag zien dat elke nieuwe levering aan deze filing rule voldoet.


Indien u gebruik maakt van de Tool for Undertakings (T4U), kiest u bij het aanmaken van een rapport een datum. Deze datum dient de einddatum van de rapportageperiode (ofwel 'reference date') te zijn. U kunt deze datum nog aanpassen door in het menu te kiezen voor 'report' en vervolgens voor 'edit an active report'. Op template S.01.02 'Basic information' geldt dat de 'reporting date (R0080)' de datum van indiening is en de 'reference date (R0090)' de einddatum van de rapportage.


Zoals eerder vermeld heeft EIOPA op 30 juni een nieuwe versie van de EIOPA Tool for Undertakings uitgebracht met diverse verbeteringen, waaronder verbeterde validatiecontroles. Tevens is in deze nieuwe versie de mogelijkheid opgenomen om zogenaamde business templates te genereren (een Excel-overzicht van door de verzekeraar samengestelde rapportage). Meer informatie over de Tool vindt u op http://t4u.eurofiling.info


Voor de voorbereidende rapportages in 2015 blijft taxonomie versie 1.5.2.c van kracht. Voor de rapportages vanaf 2016 ontwikkelt EIOPA een full set taxonomie. Volgens de EIOPA tijdlijn wordt de eerste stabiele versie op 31 juli 2015 gepubliceerd (versie 2.0.0).