Statistiek

Samenwerking met het CBS

De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken vanaf 2017 nog intensiever samen aan de vergroting van de kwaliteit en consistentie van cijfers over de Nederlandse economie. De focus ligt daarbij op de betalingsbalans en de nationale rekeningen.

Lees meer over: Samenwerking met het CBS

e-Line Betalingsbalans

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Nederlandse betalingsbalans en het Nederlandse externe vermogen. Hiertoe worden periodiek gegevens verzameld bij door DNB geselecteerde groepen rapporteurs. Deze rubriek is ontworpen om die rapporteurs te ondersteunen bij hun rapportage voor de betalingsbalans, het externe vermogen en voor rapportages ten behoeve van andere statistieken, waaronder de sectorrekeningen van het CBS.

Lees meer over: e-Line Betalingsbalans

e-Line DNB

Diverse financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om periodieke rapportages bij de Nederlandsche Bank ( DNB ) in te dienen. Deze rapportages verschaffen de Nederlandsche Bank de informatie, die nodig is om haar taken te kunnen uitoefenen. Voor de rapporteurs biedt DNB een tool: e-Line DNB . e-Line DNB is een website, waarop u uw rapportages in kunt vullen. Na inloggen met de door DNB toegestuurde gegevens verschijnt een overzicht van uw actuele en historische rapportageverplichtingen.

Lees meer over: e-Line DNB

Digitaal Loket Rapportages

DLR staat voor Digitaal Loket Rapportages. Via dit loket biedt DNB de webdienst “DNB rapportages” aan.
Het DLR is de vervanger van e-Line DNB. De komende tijd zullen er geleidelijk aan rapportages van e-Line DNB overgaan op het DLR.

Lees meer over: Digitaal Loket Rapportages