Toegankelijkheid

De Nederlandsche Bank (DNB) hecht groot belang aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie en diensten op haar website www.dnb.nl. Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website is de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (hierna: Webrichtlijnen) als norm gehanteerd. Op enkele uitzonderingen na voldoet de website van DNB aan deze standaard.

Bestanden en downloads

Bij plaatsing van (multimedia-)bestanden maakt DNB gebruik van zogeheten open bestandsformaten. Documenten worden in in principe in pdf-formaat aangeboden. Bestanden waarbij verdere bewerking mogelijk moet blijven of die een bepaalde basisfunctionaliteit bieden die bij omzetting naar andere formaten verloren gaat worden in het oorspronkelijke bestandsformaat aangeboden. Hierbij wordt dus afgeweken van het gebruik van open standaarden. Denk bijvoorbeeld aan de grafiekfunctie in Microsoft Excel.

Oude content en documenten passen we niet met terugwerkende kracht aan. Gezien de omvang van deze website kost dit namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dat alle informatie altijd wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Formulieren

Bij sommige diensten op deze website, zoals de aanvraag van het omwisselen van Guldenbankbiljetten, dient een webformulier te worden ingevuld. Gebleken is dat deze formulieren niet voldoen aan de Webrichtlijnen. DNB streeft ernaar om deze formulieren in de loop van 2015 omgebouwd te hebben. Hiervoor is eerst een wijziging aan de Ict infrastructuur nodig.

Andere websites van De Nederlandsche Bank

Bij het beheer en de doorontwikkeling van www.toezicht.dnb.nl is rekening gehouden met de Webrichtlijnen.

Ondersteuning

Indien u ondersteuning bij het gebruik van deze website nodig heeft of een probleem wilt melden, kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB op info@dnb.nl of telefonisch op 0800 020 1068 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.