Initiatieven

Het doel van het iForum is om samen met het financiële ecosysteem initiatieven te ontwikkelen die toegevoegde waarde creëren voor zowel de onder toezicht staande instellingen als DNB.

Hieronder staat een overzicht van de initiatieven per thema per kwartaal. De thema’s zijn uitgebreid beschreven op de iForum thema’s pagina.

Interesse om mee te doen?

Heb je interesse om mee te doen aan een van de lopende initiatieven? Laat het ons weten via iforum@dnb.nl.

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Een korte beschrijving van elk initiatief vind je hieronder door de kopjes uit te klappen.

Initiatieven Q3 2020

Samenwerking voor betere rapportagekwaliteit   
Met dit initiatief willen we de kwaliteit van toezichtrapportages verbeteren door efficiënter samen te werken met de sector en nieuwe (machine learning) technieken toe te passen. Middels een pilot met verzekeraars en pensioenfondsen verkennen we welke tools en technieken toegevoegde waarde hebben.  

Ik doe mee!                                                                     

Process Mining  
Met behulp van process mining onderzoeken we een effectievere en efficiëntere manier om een beeld te krijgen van de mate van procesbeheersing bij financiële instellingen.

Ik doe mee!

Machine readable/executable regulation  
Met dit initiatief verkennen we middels een pilot (omtrent Open Boek Toezicht) de optie om wet- en regelgeving te formuleren en ter beschikking te stellen in een machine-readable (of executable) wijze, zodat deze automatisch door een systeem kan worden geanalyseerd. Dit zou het voor instellingen veel makkelijker kunnen maken om te achterhalen welke wet- en regelgeving in welke situatie.

Ik doe mee!

Verantwoorde inzet van AI: uitlegbaarheid 
Dit initiatief draagt bij aan het garanderen van de borging van een verantwoord gebruik van AI in de financiële sector op het gebied van uitlegbaarheid van modellen. In samenwerking met deelnemende instellingen ontwikkelen we een conceptueel gedeeld raamwerk vvoor de borging van uitlegbaarheid van AI modellen, welke bestaat uit concrete handvatten zoals good practices en methodes. 

Ik doe mee!

Initiatieven Q1/Q2 2020

User experience   
Het initiatief user experience richt zich op het verbeteren van de user experience van onze portalen. Eerst verzamelen we input over de user experience, knelpunten en verbeter ideeën. Vervolgens implementeren we de verbeter ideeën in samenwerking met onze ontwikkelteams.

Procesinformatie   
Tijdens aanvragen en/of rapportages hebben instellingen behoefte aan meer duidelijkheid over waar ze staan in het proces. Dit initiatief richt zich op het verbeteren van inzicht in statusinformatie en tijdlijnen voor instellingen bij het gebruiken van onze loketten.

Dit initiatief is afgerond.

Indirecte kosten van toezicht: survey   
Met dit initiatief richt DNB zich op het beperken van indirecte kosten van haar toezicht met behulp van technologie. We inventariseren sector-breed waar de grootste drivers van indirecte kosten zitten.

Ik doe mee!

Indirecte kosten van toezicht: dubbele uitvragen    
In samenwerking met verzekeraars onderzoeken we in welke mate dubbele uitvragen voorkomen en hoe we dit kunnen adresseren, om zo de indirecte kosten van ons toezicht te verlagen.

Ik doe mee!

Digitale handtekening  
Sommige verklaringen en documenten moeten door instellingen handgeschreven worden ondertekend en per post naar DNB worden verstuurd. Dit initiatief richt zich op het mogelijk maken voor instellingen om op een gebruiksvriendelijke manier digitaal documenten te kunnen ondertekenen, zonder afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid van de handtekening.

Ik doe mee!

Rentebenchmarks   
Sinds 2014 is een transitie van rentebenchmarks gaande. De transitie vormt een risico voor de financiële stabiliteit omdat diverse benchmarks zullen worden uit gefaseerd, maar veel financiële activa nog steeds afhankelijk zijn van deze benchmarks. We monitoren de benchmarktransitie bij een groep financiële instellingen met behulp van een data uitvraag, om zo in te kunnen grijpen wanneer de risico’s van de transitie dreigen te materialiseren.

Ik doe mee!

Real-time liquiditeitstoezicht   
Steeds meer communicatie met de sector verloopt de komende jaren via digitale kanalen. Ook nemen de mogelijkheden toe om de frequentie waarmee data wordt verstrekt te verhogen. In samenwerking met de sector doen we daarom nader onderzoek naar real-time toezicht. DNB wil samen met de sector een visie vormen over de juridische consequenties, de wenselijkheid en de technologische mogelijkheden. 

Dit initiatief is afgerond.

Meer informatie

Wil je meer weten over de inhoud van de initiatieven zie dan de one-pagers onder downloads. Elk kwartaal worden nieuwe one-pagers toegevoegd.