Hoe kan ik meedoen?

Deelnemers aan het iForum zijn primair onder toezicht staande instellingen en organisaties die veel contact met DNB hebben in het kader van het toezicht van DNB. Daarnaast zijn de AFM en het Ministerie van Financiën betrokken bij het iForum.

Betrokkenheid kan op verschillende manieren: 

  • Door ideeën aan te dragen over nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld verbeteringen in de toezichtfunctie van DNB of experimenteren met nieuwe technologie. 
  • Door mee te doen aan een van de huidige initiatieven.
  • Door aanwezig te zijn bij een van de evenementen van het iForum, waarbij deelnemers de resultaten van initiatieven presenteren (show&tell). Hierover volgt later meer informatie. 
  • Door input te geven op verbeteringen voor het proces.

Laat het ons weten door te mailen naar iforum@dnb.nl.