iForum thema’s

Binnen het iForum zijn acht overkoepelende thema’s geformuleerd die bijdragen aan de Smart Supervisor strategie voor 2025. Bij elk thema horen initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van dat thema, deze kun je vinden op de Initiatieven pagina. Zie hieronder de acht thema's, gevolgd door het doel voor 2025.

1. Optimalisatie user experience

Gewenste situatie in 2025: DNB communiceert efficiënt en transparant met de instellingen via één digitale omgeving (Mijn DNB) die gevoed wordt door digitale processen die aansluiten op de processen van gebruikers. De instelling en toezichthouder hebben altijd actueel en identiek inzicht in toezichtseisen, aanvragen, opvolging van acties, etc.

2. Beperking indirecte kosten toezicht DNB

Gewenste situatie in 2025: Door slim gebruik van technologie beperken we de indirecte kosten van het toezicht van DNB, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het toezicht. We hebben de belangrijkste drivers van indirecte kosten in beeld en voor zowel grote als kleine instellingen gezamenlijk acties genomen om de indirecte kosten te beperken. We houden bij hoeveel dit oplevert en bewaken de balans tussen gemaakte kosten en baten.

3. Datakwaliteit verbeteren rapportages

Gewenste situatie in 2025: We hebben de datakwaliteit van rapportages aantoonbaar verbeterd via automatisch controle van de ingeleverde rapportages. Met een continue feedback loop tussen DNB en gebruikers leidt dat tot doorlopende verbetering van de datakwaliteit. We gaan van human to human naar machine to machine.

4. Risicobeheersing verbeteren met data-analyse

Gewenste situatie in 2025: De inzet van vernieuwende data analyse tools leidt tot een doorlopend en meer datagedreven beeld van de risico's bij de onder toezicht staande instelling, waardoor de risicobeheersing versterkt kan worden.

5. Verkenning realtime toezicht

Gewenste situatie in 2025: In nauwe samenwerking met de sector hebben we verkend wat de toegevoegde waarde is van real time toezicht. We passen het toe op verschillende risicogebieden waarbij technische, juridische en ethische vraagstukken adequaat zijn geadresseerd in dialoog met de sector.

6. Beter inzicht in wet- en regelgeving

Gewenste situatie in 2025: We stellen een toegankelijk en actueel overzicht van de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief relevante interpretaties van de toezichthouder, op een zodanige manier beschikbaar dat instellingen dit automatisch kunnen verwerken in hun eigen processen. Door middel van continue dialoog met stakeholders hebben we een doorlopend en actueel inzicht in hoe het wet- en regelgeving kader zich verhoudt tot technologische innovatie in de sector.

7. Effectief beleid DNB over kansen en risico's AI

Gewenste situatie in 2025: Verantwoord gebruik van AI binnen de financiële sector, waarbij een goede afweging wordt gemaakt tussen de voordelen en de risico's.

8. Riskmanagement versterken bij instellingen

Gewenste situatie in 2025: DNB zet haar unieke informatiepositie in ten behoeve van versterking van de sectoren onder haar toezicht door relevante informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te publiceren waarmee instellingen doorlopend hun risico management kunnen versterken.