iForum

Met het iForum wil DNB de verbindende schakel en katalysator vormen tussen het financiële ecosysteem en DNB op het gebied van technologische innovatie.

De financiële wereld verandert steeds sneller onder invloed van technologische ontwikkelingen. Om in deze sterk veranderende wereld te zorgen voor een goed en stabiel functionerende financiële sector heeft DNB een organisatiebrede digitale strategie voor haar toezicht geformuleerd: de ambitie is om in 2025 “smart supervisor” te zijn. Intensieve interactie met de sector op het gebied van technologie is een belangrijk onderdeel van deze strategie, aangezien technologische ontwikkelingen een impact hebben op zowel de sector als het toezicht van DNB. Via het iForum wil DNB deze interactie structureren. 

Doel iForum

Met het iForum willen we gezamenlijke initiatieven realiseren die waarde creëren voor zowel de onder toezicht staande instellingen als voor DNB. Naast een structurele dialoog over de impact van technologische innovaties op de sector wil DNB deze waarde creëren door gezamenlijke pilots en experimenten op het snijvlak van technologie en toezicht.

Voorbeelden initiatieven

Denk hierbij aan experimenten met toepassing van (nieuwe) technologie, zoals gebruik van artificial intelligence op basis van toezichtsdata of verkenning van real-time toezicht. Dit kan de kansen en risico’s van technologische innovatie beter inzichtelijk maken, zowel voor de financiële sector als voor het toezicht van DNB. Een ander voorbeeld van de toegevoegde waarde voor de sector ziet op de beperking van de indirecte kosten van het toezicht van DNB door toepassing van digitalisering en technologie in het toezicht.

Nieuws

Show & Tell 9 juli 2020
Op 9 juli vond de eerste (digitale) Show & Tell van het iForum plaats met als doel de resultaten en ervaringen tot nu toe zo breed mogelijk te delen met de financiële sector. Ben je benieuwd naar de gedeelde resultaten? Zie dan de presentatie onder downloads. De volgende Show & Tell zal eind dit jaar plaatsvinden.

Enquête indirecte kosten
Als (onder)deel van een van onze initiatieven (zie initiatieven pagina) hebben we in overeenstemming met het iPanel een korte enquête opgesteld om met inzet van digitalisering en technologie te inventariseren waar het hoogste besparingspotentieel ligt voor indirecte kosten van ons toezicht bij instellingen met inzet van digitalisering en technologie. Graag nodigen we instellingen onder toezicht van DNB uit om deze enquête in te vullen. We hebben deze enquête o.a. via de brancheverenigingen (NVB, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie, Betaalvereniging en APT) uitgezet in diverse sectoren. Interesse maar geen lid van een van de brancheverenigingen? Laat het ons dan weten via iforum@dnb.nl.

iPanel vergadering 16 april 2020
Op 16 april vond de eerste bijeenkomst van het iPanel plaats. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking, verwachtingen en het bespreken van de overkoepelende thema’s met onderliggende (geplande) initiatieven. Zie voor meer informatie de iPanel pagina.

Start eerste initiatieven
Begin 2020 zijn we gestart met de eerste initiatieven, mede op basis van een gezamenlijke prioritering met de sector. Een actueel overzicht van initiatieven vind je op de initiatieven pagina.

Charter
Begin 2020 hebben we tijdens workshops met de sector stilgestaan bij het doel en de werking van het iForum. Dit is verwerkt in een oprichtingscharter (zie download hieronder).

Kick-off iForum
Op 5 november 2019 vond de kick-off plaats. Bekijk hier de aftermovie voor een sfeerimpressie.