iPanel

Het iPanel is het strategisch adviserend orgaan van het iForum. Dit betekent dat het iPanel op strategisch niveau markttrends en ontwikkelingen bespreekt op het snijvlak van technologische innovatie en toezicht. Op basis hiervan adviseert het iPanel over de prioritering van nieuwe initiatieven binnen het iForum en de eventuele bijsturing van bestaande initiatieven.

Verschillende deelnemers aan het iPanel staan onder direct toezicht van DNB of vertegenwoordigen instellingen die onder direct toezicht van DNB staan. Om deze reden valt het buiten het mandaat van het iPanel om te adviseren over individuele toezichtsdossiers, de toezichtagenda van DNB of de toezichtmethodiek van DNB. Wel kan DNB mogelijke voorgenomen wijzigingen van de toezichtmethodiek bespreken met het iPanel om input op te halen.

Samenstelling

Het iPanel bestaat uit vertegenwoordigers van financieel toezichthouders DNB en AFM, het Ministerie van Financiën en diverse sectoren binnen het financiële ecosysteem. Dit laatste houdt in dat bij de start van het iPanel in ieder geval de banken-, verzekerings-, en pensioen- en betaaldienstverleningssector zijn vertegenwoordigd. Het ministerie van Financiën vervult binnen het iPanel een waarnemersrol. De leden van het iPanel hebben innovatie of digitalisering in hun portefeuille en werken op senior management niveau en gelden als thought leader in de financiële sector op het gebied van innovatie. Het iPanel adviseert namens het financiële ecosysteem. Van de leden wordt daarom verwacht dat zij vanuit de breedte van de sector deelnemen en niet alleen de eigen organisatie vertegenwoordigen. 

Huidige Samenstelling

De huidige samenstelling van het iPanel bestaat uit de volgende dertien leden:

iForum panel samenstelling

Vergaderingen iPanel

Het iPanel komt per kwartaal bijeen. DNB coördineert en bereidt de vergadering van het iPanel voor en haalt vooraf input op bij de sector. DNB zorgt tevens voor vastlegging en deelt de adviezen van het iPanel via het iPlatform.

Vergadering 6 juli 2020

In de tweede bijeenkomst van het iPanel werden de resultaten van afgeronde initiatieven besproken, nieuwe initiatieven voorgesteld voor Q4 en een strategische dialoog gevoerd over de digitale strategie van DNB. Het iPanel gaf steun aan het oppakken van nieuwe initiatieven omtrent benchmarkinformatie, de Berichtenbox en het beperken van indirecte kosten in bankenrapportages. Betreft de digitale strategie is de voornaamste opmerking vanuit het iPanel dat digitalisering kan bijdragen aan de effectiviteit en efficiëntie bij DNB.  

Vergadering 16 april 2020

Dit was de eerste bijeenkomst van het iPanel en stond in het teken van kennismaking en verwachtingen. Daarnaast zijn de overkoepelende thema’s van het iForum besproken, de status van de lopende initiatieven in Q2 2020 en de voorgestelde initiatieven voor Q3 2020. Binnen het iPanel bestaat draagvlak om – conform het voorstel – te starten met de verdere uitwerking van de volgende initiatieven: Machine readable/executable regulation, Samenwerking voor betere rapportage kwaliteit, Process mining en Verantwoorde inzet van AI. Zie voor meer informatie over de initiatieven de initiatieven pagina.