De Bankenunie

Met de komst van het Europees bankentoezicht (Single Supervisory Mechanism) wordt een belangrijke stap gezet naar de Europese bankenunie. De bankenunie bestaat uit drie pijlers, waarvan het SSM, of Europees bankentoezicht, de eerste is. Een gemeenschappelijk afwikkelmechanisme, in het geval dat banken onverhoopt in de problemen raken, en een Europees depositogarantiestelsel vormen de overige twee pijlers.

De eerste pijler, het SSM, is per 4 november 2014 van kracht gegaan. Binnen dit nieuwe raamwerk voor bankentoezicht houdt de Europese Centrale Bank (ECB) samen de nationale toezichthouders, waaronder DNB, toezicht op alle banken in het eurogebied.   

Het SSM is in november 2013 middels een EU-Verordening opgericht. Deze verordening is destijds aanvaard door de Europese ministers van Financiën en vormt de juridische basis voor het gemeenschappelijke toezicht. In september 2012 keurde het Europese Parlement de voorstellen ten aanzien van de bankenunie goed.  

De Europese bankenunie is opgericht met als doel de veiligheid en stevigheid van het Europese bankenwezen te waarborgen. Anderzijds beoogt de bankenunie meer financiële integratie en stabiliteit in Europa.

Alle grote internationale banken zijn ter voorbereiding van het SSM onderworpen aan een grootscheeps onderzoek, de Comprehensive Assesment. In dit onderzoek zijn de bankbalansen doorgelicht, waarna middels de Stresstest de veerkrachtigheid van de banken is getoetst in een fictief ongunstig economisch scenario. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 26 oktober 2014 door de ECB gepubliceerd.