Het Single Supervisory Mechanism

Het SSM is een nieuw orgaan dat toezicht gaat houden op de Europese banken. In dit nieuwe toezichtstelsel gaat de Europese Centrale Bank (ECB) samen optrekken met de nationale toezichthouders.

Wat is het SSM?

Het SSM, dat in november 2014 van start is gegaan, is een nieuw gemeenschappelijk toezichtsorgaan. De ECB is vanaf die datum samen met de nationale toezichthouders verantwoordelijkheid voor het toezicht op de banken. Wat betreft de grote banken is de ECB direct verantwoordelijk voor het toezicht. In Nederland vallen hier de volgende banken onder: ABN Amro, SNS bank, Rabobank, ING Bank, BNG Bank en NWB Bank. Het nieuwe toezichtsorgaan garandeert dat alle belangrijke banken in de deelnemende EU-landen onder een uniform toezicht gaan vallen.  

Hoe werkt het SSM?

Binnen het SSM is de zogenaamde Supervisory Board het orgaan binnen de ECB waar de toezichtbeslissingen tot stand komen; deze board wordt gevormd door de toezichtdirecteuren van ieder deelnemend land. De ECB neemt zodoende alle belangrijke toezichtbesluiten en is daarmee direct verantwoordelijk voor het toezicht op de significante kredietinstellingen in Europa (120 in totaal) die samen bijna 85% van het totale vermogen van de banken in het eurogebied vertegenwoordigen.  

Het directe toezicht op deze banken krijgt vorm middels de zogenaamde Joint Supervisory Teams (JST’s). Deze teams gaan toezicht houden volgens een uniforme, Europese methodologie, die is gebaseerd op de best practices van de afzonderlijke landen. De JST’s bestaan uit Europese en lokale toezichthouders, waarbij het team gecoördineerd wordt door een Europese toezichthouder.  

Wat betekent dit voor DNB?

DNB blijft eindverantwoordelijk voor het integriteitstoezicht op de grote significante banken en voor het toezicht op alle kleinere financiële instellingen. Daarnaast is namens DNB toezichtdirecteur Frank Elderson lid van de Supervisory Board. Ook blijft DNB ook een belangrijke rol vervullen bij het toezicht op de grote Nederlandse instellingen. Immers, Nederlandse toezichthouders zijn lid van de Joint Supervisory Teams.

Waarom is het SSM opgericht?

SSM beoogt een verdere versterking en stabilisering van de Europese banken alsook de stabiliteit van het algehele financiële stelsel in Europa. Daarnaast leidt het SSM tot een grotere financiële integratie. Bovendien wordt er met het SSM een gelijk speelveld voor de Europese banken gerealiseerd.