Nederlands pensioenstelsel robuust

Persbericht
Datum 8 oktober 2008

Na een overleg met vertegenwoordigers van de pensioensector is zijdens DNB het volgende meegedeeld.

Nederland kent een robuust pensioenstelsel, gebaseerd op kapitaaldekking. Het totale beschikbare pensioenkapitaal bedraagt thans naar schatting zo’n € 600 miljard, tegenover een jaarlijkse pensioenuitkering van circa € 20 miljard. De pensioenwet draagt bij aan een pensioenstelsel waarin de deelnemer krijgt wat is toegezegd, namelijk zijn nominale pensioenuitkering. DNB ziet daarop toe. De pensioenwet biedt voldoende flexibiliteit om recht te doen aan het lange termijn karakter van de pensioenverplichtingen en die ruimte kan nu worden gebruikt.

Het is nu nog te vroeg om algemeen geldende uitspraken te doen over de invloed van de kredietcrisis op de indexatie en premiestelling door pensioenfondsen. Daarvoor is de marktsituatie thans te onzeker. Wanneer de markten in stabieler vaarwater zijn gekomen is daar meer duidelijkheid over te geven. Het streven zou erop gericht moeten zijn om voor het jaareinde tot besluitvorming omtrent indexatie en premiestelling te komen.

Pensioenfondsen doen er verstandig aan nu geen overhaaste beslissingen te nemen en eerst de situatie van het eigen fonds goed te analyseren. Als een pensioenfonds een tekort heeft, dan moet het via een herstelplan aantonen hoe het binnen de gestelde termijnen de financiële positie weer denkt te herstellen. DNB hanteert daarbij een aanpak die wordt toegesneden op de specifieke situatie van het betrokken pensioenfonds.

Bij sommige financiële marktpartijen leeft het misverstand dat pensioenfondsen bij een ongunstige financiële positie door DNB verplicht worden om het beleggingsbeleid aan te passen. De pensioenwet kent een dergelijke verplichting niet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 0652496961) en Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900).