DNB treedt in overleg met IJslandse autoriteiten over Icesave

Persbericht
Datum 7 oktober 2008

Er zijn onduidelijkheden ontstaan rond Landsbanki hf. te Reykjavik en haar bijkantoor Icesave in Nederland. De Nederlandse autoriteiten zoeken contact met hun IJslandse collega's om opheldering te krijgen. Thans kan het volgende worden meegedeeld.

Op de rekeningtegoeden bij Icesave zijn de IJslandse en Nederlandse depositogarantiestelsels van toepassing. DNB zal in overleg treden met de IJslandse autoriteiten over hoe, indien de instelling in déconfiture zou geraken, de afwikkeling zal worden vormgegeven. Vandaag is door de Minister van Financiën besloten de dekking op de tegoeden van rekeninghouders in Nederland voor een periode van één jaar te verhogen tot EUR 100.000 per persoon per bank. In het geval van Icesave komt een deel van die dekking voor rekening van het IJslandse en niet van het Nederlandse depositogarantiestelsel. Indien nodig zal DNB rekeninghouders faciliteren met hun beroep op de dekking in IJsland.

Zodra nadere informatie beschikbaar is, zal deze worden verspreid via de website van DNB.