Persbericht van Ministerie van Financiën over Fortis

Persbericht
Datum 3 oktober 2008

Het Ministerie van Financiën heeft het volgende persbericht gepubliceerd.

Nederlandse staat neemt Fortis Bank Nederland, Fortis Verzekeringen Nederland, Fortis Corporate Insurance en het Fortis-deel van ABN AMRO Holding volledig over.

In nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de minister van Financiën vandaag de aandelen van Fortis Bank Nederland (Holding) NV, Fortis Verzekeringen Nederland NV en Fortis Corporate Insurance NV volledig overgenomen. De aandelen zijn overgenomen voor in totaal € 16,8 mld van de beursgenoteerde vennootschappen Fortis SA/NV en Fortis NV. De Nederlandse staat is hiermee ook eigenaar geworden van het Fortis-deel van ABN AMRO Holding NV. Deze overeenkomst vervangt het akkoord over deelneming van 49% dat vorig weekeinde werd gesloten. Dit is in Brussel overeen-gekomen door de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse regering, de toezichthouders en Fortis.

Fortis Bank Nederland (Holding) NV en het Fortis-deel van ABN AMRO Holding NV zijn nu losgekoppeld van de Belgische en Luxemburgse bancaire activiteiten. Fortis Verzekeringen en Fortis Corporate Insurance NV zijn eveneens afgesplitst van de Belgische en Luxemburgse verzekeringsactiviteiten. Voor spaarders, crediteuren en werknemers treden er geen veranderingen op.

De Nederlandse bancaire en verzekeringsactiviteiten van Fortis en het Fortis-deel van ABN AMRO zijn nu in handen van de Nederlandse staat. Dit biedt een sterke waarborg voor alle betrokkenen bij deze instellingen en voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden moeten de belangen van rekeninghouders en andere betrokkenen worden veiliggesteld. Ook de potentiële gevolgen voor de reële economie zijn een belangrijke overweging bij dit besluit. De overname draagt er toe bij dat vitale financiële functies voor de Nederlandse economie goed blijven functioneren.

Het hele bedrijf – waaronder spaarrekeningen, de hypotheekportefeuille, kredieten en de effectenclearing – is door de overdracht van aandelen naar de Staat in publiek eigendom overgegaan. De gezonde en goed gekapitaliseerde instellingen blijven na deze stap onder nauwlettend prudentieel toezicht van DNB staan.

Het betreft een tijdelijke maatregel: nadat de rust in het financiële stelsel is teruggekeerd zullen de instellingen worden geprivatiseerd. Wat betreft het operationele management van de overgenomen financiële instellingen worden vooralsnog geen wijzigingen voorzien.

De minister van Financiën en De Nederlandsche Bank blijven de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend volgen.