Digitaal Loket Toezicht

Met het Digitaal Loket Toezicht (DLT) stelt De Nederlandsche Bank (DNB) financiële instellingen in de gelegenheid hun aanvragen voor vergunningen, verklaring van geen bezwaar, formulieren voor bestuurderstoetsingen en meldingen van collectieve waardeoverdrachten door pensioenfondsen digitaal in te vullen en aan te leveren.   

Het DLT maakt gebruik van eHerkenning. Let op: om het DLT te kunnen gebruiken dient u geautoriseerd te zijn voor de webdienst ‘Toezicht aanvragen’. Dit is een andere dienst dan de webdienst ‘Toezicht Rapportages’ en dient te worden aangevraagd bij uw leverancier.Meer informatie hierover vindt u onder ‘Digitaal Loket Toezicht/ vragen’ links op deze pagina.


In het DLT vindt u de volgende formulieren:

VVGB's:

 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:96 Wft
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:95 Wft - overige
 • Application for a declaration of no-objection (DNO) in a bank
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar – artikel 3:97 Wft

Toetsingen:

 • Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning of vvgb
 • Prospective Appointment Notification Form for Banks that qualify as Significant Institution (under SSM-regulation)
 • Aanvangstoetsing Tweede Echelon

Vergunningen:

 • Aanvraag voor een vergunning Betaalinstelling (PSD1)
 • (Concept) Aanvraag voor een vergunning Betaalinstelling (PSD2)           
 • Aanvraag voor een vergunning Trustkantoor
 • Aanvraag voor een vergunning Elektronischgeldinstelling
 • Aanvraag voor een vergunning Algemeen Pensioenfonds
 • Aanvraag voor een vergunning Verzekeraar
 • Authorisation application form for pursuing the business of a credit institution

Meldingen collectieve waardeoverdracht:

 • Meldingsformulier Collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever - artikel 83 Pw en artikel 91 Wvb
 • Meldingsformulier Collectieve waardeoverdracht bij liquidatie - artikel 84 Pw en artikel 92 Wvb

Overige:

 • Kennisgevingsformulier voor vrijgestelde betaaldienstverlener
 • Kennisgevingsformulier voor vrijgestelde elektronischgeldinstelling


eHerkenning

Het DLT maakt gebruik van eHerkenning  voor authenticatie en machtiging. eHerkenning kunt u zien als een soort DigiD voor bedrijven. Om in te loggen via eHerkenning gebruikt u de button rechts op deze pagina. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Vergunningen, Verklaringen van geen bezwaar, Toetsingenen  Open Boek Toezicht. Het DLT is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.