Toezicht aanvragen

Wanneer u geautoriseerd bent voor de webdienst Toezicht aanvragen vindt u in het DLT de volgende formulieren:

VVGB's:

 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:96 Wft▪
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:95 Wft - overige
 • Application for a declaration of no-objection (DNO) in a bank
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar – artikel 3:97 Wft

Toetsingen:

 • Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar
 • Prospective Appointment Notification Form for Banks that qualify as Significant Institution (under SSM-regulation)

Vergunningen:

 • Aanvraag voor een vergunning Betaalinstelling PSD2
 • Aanvraag voor een vergunning Trustkantoor
 • Aanvraag voor een vergunning Elektronischgeldinstelling
 • Aanvraag voor een vergunning Algemeen Pensioenfonds
 • Aanvraag voor een vergunning Verzekeraar
 • Authorisation application form for pursuing the business of a credit institution

Meldingen:

 • Major Incident Reporting
 • Meldingsformulier uitbestedingen

Een toelichting bij het meldingsformulier uitbesteding vindt u hier.

 • Meldingsformulier Collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever - artikel 83 Pw en artikel 91 Wvb
 • Meldingsformulier Collectieve waardeoverdracht bij liquidatie - artikel 84 Pw en artikel 92 Wvb

Overige

 • Kennisgevingsformulier voor vrijgestelde betaaldienstverlener
 • Kennisgevingsformulier voor vrijgestelde elektronischgeldinstelling
 • Kennisgevingsformulier vrijgestelde betaaldienstverlener ten behoeve van PSD2

Nog niet alle formulieren zijn beschikbaar in het DLT. Staat het formulier dat u nodig heeft niet in bovenstaand lijstje? Dan kunt u dat nog per post indienen.

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Vergunningen, Collectieve waardeoverdrachten, Governance Uitbesteding, Verklaringen van geen bezwaar, Toetsingen en Open Boek Toezicht.