Toezicht organisatiegegevens

Deze dienst stelt financiële instellingen in staat om hun (contact-) gegevens van onder andere bestuurders en uitbestedingspartijen te controleren, zoals deze bij DNB geregistreerd staan.

Een aantal gegevens kunnen door de instelling zelf worden gewijzigd. In eerste instantie is deze dienst alleen beschikbaar voor pensioenfondsen en PPI's. Gaandeweg zal deze dienst worden opengesteld voor overige instellingen en zullen de mutatiemogelijkheden worden uitgebreid.

Let op: voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht Organisatiegegevens’.