Digitaal Loket Toezicht

Via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) biedt De Nederlandsche Bank (DNB) aan financiële instellingen twee webdiensten aan:

 • Toezicht aanvragen
  Met deze dienst worden financiële instellingen in de gelegenheid gesteld om meldingen, aanvragen voor vergunningen, aanvragen voor intrekking van een vergunning, aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar en aanvragen voor bestuurderstoetsingen digitaal in te vullen en aan te leveren. Meer informatie

  Let op: voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht Aanvragen’.

 • Toezicht organisatiegegevens
  Deze dienst stelt financiële instellingen in staat om de (contact-) gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen te controleren, zoals deze bij DNB geregistreerd staan.

  Deze dienst is momenteel beschikbaar voor pensioeninstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, trustkantoren, aanbieders van cryptodiensten en banken (LSI’s).

  Let op: voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht Organisatiegegevens’.

  Meer informatie.

eHerkenning

Het DLT maakt gebruik van eHerkenning voor authenticatie en machtiging. eHerkenning kunt u zien als een soort DigiD voor bedrijven. Om in te loggen via eHerkenning gebruikt u de button rechts op deze pagina. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.

Mijn DNB-account

Het is ook mogelijk om met een Mijn DNB-account aan te melden bij het DLT. Met dit account kunnen geen aanvragen of meldingen worden ingediend, maar zijn wel beschikbare aanvragen en meldingen in te zien. Meer informatie over Mijn DNB vindt u onder Inzien formulieren.

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Vergunningen, Collectieve waardeoverdrachten, intrekking van een vergunning, Meldingen uitbesteding door onder toezicht staande instellingen, Verklaringen van geen bezwaar, Toetsingen en Open Boek Toezicht.

Het DLT is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.