Digitaal Loket Toezicht

Via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) biedt De Nederlandsche Bank (DNB) aan financiële instellingen twee webdiensten aan:

 • Toezicht aanvragen
  Met deze dienst worden financiële instellingen in de gelegenheid gesteld om meldingen, aanvragen voor vergunningen, verklaring van geen bezwaar en bestuurderstoetsingen digitaal in te vullen en aan te leveren. Meer informatie 

  Let op: voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht Aanvragen’.

 • Toezicht organisatiegegevens
  Deze dienst stelt financiële instellingen in staat om de (contact-) gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen te controleren, zoals deze bij DNB geregistreerd staan. Een aantal gegevens kan door de instelling zelf worden gewijzigd. Deze dienst is nu nog alleen beschikbaar voor pensioeninstellingen en verzekeraars. Gaandeweg zal deze dienst worden opengesteld voor overige instellingen en worden de gegevens uitgebreid.

  Let op: voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht Organisatiegegevens’.

  Meer informatie.

eHerkenning

Het DLT maakt gebruik van eHerkenning voor authenticatie en machtiging. eHerkenning kunt u zien als een soort DigiD voor bedrijven. Om in te loggen via eHerkenning gebruikt u de button rechts op deze pagina. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Vergunningen, Collectieve waardeoverdrachten, Governance UitbestedingVerklaringen van geen bezwaar, Toetsingen en Open Boek Toezicht.

Het DLT is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.