Laatste wijzigingen

Wilt u weten welke formulieren recent zijn toegevoegd in het Digitaal Loket Toezicht of welke formulieren zijn gewijzigd? Hieronder vindt u een overzicht.

Toezicht aanvragen

Nieuwe formulieren

Per 15 mei 2020

 • Verzoek beëindiging toezicht
  Een pensioenfonds dat al haar pensioenverplichtingen en de daarbij behorende bezittingen heeft overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder kan DNB middels dit formulier verzoeken het toezicht op haar instelling te beëindigen.  

Per 10 januari 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.
  Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een toetsing van (mede)beleidsbepalers van aanbieders van cryptodiensten. 

Recent gewijzigde formulieren


Per 15 mei 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.  
  In het formulier zijn vragen opgenomen om te kunnen vaststellen of een zogenoemde criminal records extract nodig is bij een toetsing. Dit is een verklaring waarin een bevoegde autoriteit verklaart dat de te toetsen persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de betreffende functie

Per 24 april 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.  
  Er zijn nieuwe mogelijke functies toegevoegd (Bestuurder & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) en Commissaris & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%)

 • Registratieformulier aanbieders van cryptodiensten.
  Ook in dit formulier zijn mogelijke functies toegevoegd (Bestuurder & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) en Commissaris & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) alsmede het bedrag dat aan leges moet worden betaald bij een registratie.

Per 12 maart 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.
  Het is nu verplicht een geschiktheidsmatrix specifiek voor aanbieders van cryptodiensten toe te voegen.

Per 21 februari 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.
  Het formulier is aangepast zodat er bij een toetsing in het kader van een gekwalificeerde deelneming als aanvullende informatie alleen een kopie paspoort, een curriculum vitae en het ingevulde betrouwbaarheidsformulier bijgevoegd dienen te worden

Per 31 januari 2020

 • Meldingsformulier uitbestedingen
  • Het is niet meer mogelijk om een melding in te dienen als de volgende gegevens niet in het (concept)contract met de dienstverlener staan:
   • onderzoeksrecht voor de toezichthouder(s);
   • auditrecht voor de instelling en de externe accountant.
  • Het is niet meer mogelijk om een melding in te dienen als er nog geen analyse en beoordeling is gemaakt maken van ten minste de door DNB geselecteerde tien risico-onderwerpen.
  • Er zijn nieuwe vragen opgenomen in het geval dat er sprake is van is onderuitbesteding.
  • De bewoording van enkele vragen is aangepast en is er meer toelichting opgenomen bij de vragen.


Toezicht organisatiegegevens


Per 12 maart 2020

 • De sortering van te toetsen personen is aangepast voor verzekeraars.
 • Ook pensioenfondsen kunnen nu zelf een einddatum en contactgegevens van personen op een te toetsen rol aanpassen.
 • Ook pensioenfondsen en verzekeraars hebben nu de link naar eigen openbaar register pagina beschikbaar.
 • Pensioenfondsen kunnen meerdere uitvoeringsovereenkomsten uploaden.

Per 21 februari 2020

Toezicht Organisatiegegevens is per 21 februari beschikbaar voor alle betaalinstellingen. Hiermee kunnen deze betaalinstellingen de (contact-) gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen, zoals deze bij DNB geregistreerd staan, controleren.