Laatste wijzigingen

Wilt u weten welke formulieren recent zijn toegevoegd in het Digitaal Loket Toezicht of welke formulieren zijn gewijzigd? Hieronder vindt u een overzicht.

Toezicht aanvragen

Nieuwe formulieren


Per 28 november 2019

 • Kennisgevingsformulier vvgb's voor groepsmaatschappijen
  U vult dit formulier in als een wijziging is voorzien binnen de zeggenschapsketen van de financiële onderneming waarin de gekwalificeerde deelnemingen worden gehouden nadat DNB vvgb’s aan groepsmaatschappijen (‘groeps-vvgb’) heeft verleend.
 • Aanvraagformulier ontheffing Pensioenwet
  Met dit formulier vraagt u een gehele of gedeeltelijke ontheffing aan van bepaalde artikelen in de Pensioenwet als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Per 8 november 2019

 • Meldingsformulier uitbestedingen sleutelfunctiewerkzaamheden pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
  Door middel van dit formulier meldt u uitbesteding van de werkzaamheden van de sleutelfuncties (risicobeheerfunctie, interne auditfunctie/ interne controlefunctie, actuariële functie) of belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de uitbestede werkzaamheden.
 • Meldingsformulier uitbestedingen vermogensbeheer pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
  Door middel van dit formulier meldt u de uitbesteding van de werkzaamheden met betrekking tot vermogensbeheer of belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de uitbestede werkzaamheden.

Per 18 oktober 2019

 • Aanvraagformulier Portefeuilleoverdracht
  Met dit formulier kunnen verzekeraars een aanvraag doen voor instemming door DNB met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Recent gewijzigde formulieren

Er zijn recent geen formulieren gewijzigd.

Toezicht organisatiegegevens

Per 28 november 2019

Organisatiegegevens is beschikbaar voor een pilotgroep van 22 verzekeraars. Hiermee kunnen deze verzekeraars de (contact-) gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen, zoals deze bij DNB geregistreerd staan, controleren.