Laatste wijzigingen

Wilt u weten welke formulieren recent zijn toegevoegd in het Digitaal Loket Toezicht of welke formulieren zijn gewijzigd? Hieronder vindt u een overzicht.

Toezicht aanvragen

Nieuwe formulieren

Per 15 mei 2020

 • Verzoek beëindiging toezicht
  Een pensioenfonds dat al haar pensioenverplichtingen en de daarbij behorende bezittingen heeft overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder kan DNB middels dit formulier verzoeken het toezicht op haar instelling te beëindigen.  

Recent gewijzigde formulieren


Per 16 juli 2020

 • Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar.  
  In het formulier zijn een aantal nieuwe vragen opgenomen, de volgorde van de al bestaande vragen is gewijzigd en in de tekst van sommige vragen zijn kleine wijzigingen aangebracht. De nieuwe vragen hebben betrekking op de ervaring van de persoon of de rechtspersoon met het verwerven en besturen van deelnemingen in vennootschappen.

 • Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning.
  De inleiding van het formulier is aangepast om te verduidelijken dat voor sommige toetsingen een ander formulier ingediend moet worden dat het formulier ‘Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning’.

Per 15 mei 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.  
  In het formulier zijn vragen opgenomen om te kunnen vaststellen of een zogenoemde criminal records extract nodig is bij een toetsing. Dit is een verklaring waarin een bevoegde autoriteit verklaart dat de te toetsen persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de betreffende functie

Per 24 april 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.  
  Er zijn nieuwe mogelijke functies toegevoegd (Bestuurder & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) en Commissaris & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%)

 • Registratieformulier aanbieders van cryptodiensten.
  Ook in dit formulier zijn mogelijke functies toegevoegd (Bestuurder & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) en Commissaris & Aandeelhouder (aandelen ≥ 10%) alsmede het bedrag dat aan leges moet worden betaald bij een registratie.Toezicht organisatiegegevens


Per 4 juni 2020

Toezicht Organisatiegegevens is beschikbaar voor alle aanbieders van cryptodiensten en LSI-banken.

Per 12 maart 2020

 • De sortering van te toetsen personen is aangepast voor verzekeraars.
 • Ook pensioenfondsen kunnen nu zelf een einddatum en contactgegevens van personen op een te toetsen rol aanpassen.
 • Ook pensioenfondsen en verzekeraars hebben nu de link naar eigen openbaar register pagina beschikbaar.
 • Pensioenfondsen kunnen meerdere uitvoeringsovereenkomsten uploaden.