Laatste wijzigingen

Wilt u weten welke formulieren recent zijn toegevoegd in het Digitaal Loket Toezicht of welke formulieren zijn gewijzigd? Hieronder vindt u een overzicht.

Toezicht aanvragen

Nieuwe formulieren


Per 10 januari 2020

 • Formulier Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten.
  Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een toetsing van (mede)beleidsbepalers van aanbieders van cryptodiensten. Omdat de toepasselijke wetgeving nog niet inwerking is getreden, is het nog niet mogelijk een formele toetsingsaanvraag te starten. DNB kijkt alvast naar uw verzoek en informeert u over het vervolg van de procedure.

Per 19 december 2019

 • Registratieformulier aanbieders van cryptodiensten
  Met dit formulier kan een aanvraag worden ingediend ten behoeve van een registratie als aanbieder van cryptodiensten. Omdat de toepasselijke wetgeving nog niet in werking is getreden, is het alleen nog mogelijk om een conceptaanvraag in te dienen. DNB kijkt wel alvast naar uw verzoek en informeert u over het vervolg van de procedure.

Per 28 november 2019

 • Kennisgevingsformulier vvgb's voor groepsmaatschappijen
  U vult dit formulier in als een wijziging is voorzien binnen de zeggenschapsketen van de financiële onderneming waarin de gekwalificeerde deelnemingen worden gehouden nadat DNB vvgb’s aan groepsmaatschappijen (‘groeps-vvgb’) heeft verleend.
 • Aanvraagformulier ontheffing Pensioenwet
  Met dit formulier vraagt u een gehele of gedeeltelijke ontheffing aan van bepaalde artikelen in de Pensioenwet als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Per 8 november 2019

 • Meldingsformulier uitbestedingen sleutelfunctiewerkzaamheden pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
  Door middel van dit formulier meldt u uitbesteding van de werkzaamheden van de sleutelfuncties (risicobeheerfunctie, interne auditfunctie/ interne controlefunctie, actuariële functie) of belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de uitbestede werkzaamheden.
 • Meldingsformulier uitbestedingen vermogensbeheer pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
  Door middel van dit formulier meldt u de uitbesteding van de werkzaamheden met betrekking tot vermogensbeheer of belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de uitbestede werkzaamheden.


Recent gewijzigde formulieren


Per 19 december 2019

 • Meldingsformulier uitbestedingen
  Het is niet meer mogelijk om een melding in te dienen als er niet minimaal een concept contract is voor de uitbesteding waar melding van wordt gemaakt. Daarnaast is de bewoording van enkele vragen is aangepast en is er bij andere vragen een toelichting opgenomen.


Toezicht organisatiegegevens

Per 19 december 2019

 • Opvoeren, wijzigen en afsluiten van niet te toetsen personen is mogelijk voor alle pensioenfondsen.
 • Er zijn diverse toevoegingen en naamswijzigingen in up te loaden documenttypes voor pensioenfondsen
 • Er zijn naamswijzigingen in menu Organisatiegegevens voor pensioenfondsen

Per 28 november 2019

Organisatiegegevens is beschikbaar voor een pilotgroep van 22 verzekeraars. Hiermee kunnen deze verzekeraars de (contact-) gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen, zoals deze bij DNB geregistreerd staan, controleren.