Storingen en onderhoud

U vindt hier informatie over storingen en gepland onderhoud.

Storing eHerkenning KPN en Creaim/Reconi

Tussen vrijdag 10 en woensdag 15 mei was er een storing bij twee leveranciers van eHerkennings middelen, KPN en Creaim/Reconi. Hieronder staat hoe u de ontstane situatie kunt herstellen.

Wat houdt deze storing in?
De genoemde leveranciers gaven bij het inloggen in het DLT een verkeerde identificatiecode mee waardoor het systeem u niet herkende. U kreeg na het inloggen een scherm om uw gegevens als nieuwe gebruiker in te voeren. U kon dan als nieuwe gebruiker aanvragen doen bij DNB. Als nieuwe gebruiker had u geen toegang tot eerder ingediende of opgeslagen aanvragen, en ook niet tot verzoeken van DNB voor nadere informatie die mogelijk voor u klaarstonden in het DLT.

Wat zijn de gevolgen?
In geval u tijdens de storing als nieuwe gebruiker een aanvraag via het DLT heeft ingediend of een niet verzonden aanvraag heeft opgeslagen, staat deze geregistreerd onder uw nieuwe identificatiecode. Er zijn op dit moment dan twee mogelijkheden. Of u ziet in het DLT alleen uw nieuwe aanvraag of alleen uw eerder ingediende aanvragen.

Wat kunt u doen?
Om uw aanvragen weer bijeen te brengen in het DLT dient u de volgende stappen te doorlopen:

  1. Neem contact op met de helpdesk van Connectis (leverancier van de identiteit van de gebruiker van eHerkenning) op 088-6601333 of stuur een e-mail sturen naar support@autorisatieservices.nl ovv “probleem met inloggen” met daarin uw gebruikersnaam en de naam van uw dienstverlener (KPN of Reconi). De helpdesk zal met voorrang uw oude identificatiecode configureren.
  2. Als deze stap is volbracht, kunt u een e-mail sturen naar dlt@dnb.nl met het verzoek om uw aanvragen samen te voegen. Gebruik hiervoor het mailadres dat u in het DLT bij “mijn gegevens” hebt opgegeven. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw aanvragen onder uw oude identificatiecode samenvoegen.