Financieel-economische criminaliteit aanpakken

Om de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector te waarborgen, houdt DNB toezicht op financiële instellingen. Dit toezicht bestaat uit twee pijlers: prudentieel toezicht en integriteitstoezicht. Het prudentieel toezicht is gericht op solide financiële ondernemingen en een stabiel financieel systeem. Het integriteitstoezicht is gericht op een schone en integere financiële sector, door de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

De wet vraagt van financiële instellingen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit en het beheersen van andere integriteitsrisico’s. In het bijzonder moeten instellingen voorkomen dat criminelen hun misdaadgelden kunnen witwassen, dat terroristen en gesanctioneerde entiteiten de beschikking krijgen over financiële middelen om aanslagen mee te plegen en dat personen kunnen profiteren van hun corrupte praktijken. Meer informatie over de aanpak van financieel-economische criminaliteit is te lezen in dit factsheet en in de leidraad WWFT en SW. Een ander belangrijk onderdeel van het integriteitstoezicht is de naleving van de Sanctiewet 1977. Op de Open Boek pagina over sanctieregelgeving vindt u meer informatie over sanctieregelingen, ontheffingsmogelijkheden, meldingen, vragen en het meldingsformulier.

Integriteitstoezicht per sector

Direct naar de Open Boek pagina’s over integriteitstoezicht per sector:

(Inter)nationale samenwerking

Nationaal werkt DNB samen met diverse partners. Een belangrijk samenwerkingsorgaan is het Financieel Expertise Centrum (FEC). Binnen het FEC wordt informatie gedeeld en gezamenlijk aan projecten gewerkt. Op internationaal gebied spelen de Financial Action Task Force (FATF), de Anti-money Laundering Committee (AMLC) en de Financial Crime Task Force (FCTF) een grote rol in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

De FATF heeft 40 richtlijnen opgesteld die niet alleen voor opsporings- en toezichthoudende autoriteiten, maar ook voor financiële en niet-financiële instellingen beschrijven hoe zij witwassen en terrorismefinanciering moeten bestrijden. Zie voor meer informatie de Open Boek pagina´s over de FCTF, de waarschuwingslijsten van de FATF en de AMLC: