Aanvraagformulier InnovationHub

Met dit formulier kunt u hulp vragen bij toezichtvraagstukken gericht op innovatie in de financiële sector. Binnen twee werkdagen hoort u van ons.

Contact

*
*
*
*
*

Aanvraag

*
*
*
*
*
*

Toevoegen documentatie

Wilt u relevante documentatie meesturen, dan kan dit op het volgende scherm.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

De AFM, DNB en ACM onderhouden nauw contact over de behandeling van vragen die bij de InnovationHub binnen komen. Op basis van uw vraag en de daarbij gegeven toelichting bepalen wij onderling welke toezichthouder uw vraag het beste kan beantwoorden. Bij dit proces kunnen ook uw persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen de AFM, DNB en ACM. Hieronder staat per toezichthouder beschreven hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan:

DNB: Voor sommige diensten op de DNB-website (solliciteren, vragen stellen, abonnementen aanvragen, bestellen van publicaties, Nieuwsservice en dergelijke) zijn uw persoonlijke gegevens nodig. DNB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. DNB zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

AFM: Als het noodzakelijk is voor de goede vervulling van de toezichtstaken van de AFM, mag de AFM persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld ten behoeve van de geschiktheidstoets voor beleidsbepalers en commissarissen). Daarbij neemt de AFM de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht.

ACM: Klik hier voor meer informatie over wat de ACM doet met uw persoonlijke gegevens.