Nieuws

Op deze pagina vindt u regelmatig nieuws en updates over innovatie en toezicht

Concept-vergunningaanvraag PSD2

Vanaf 6 juli 2018 kunnen geïnteresseerde partijen bij DNB een concept indienen van hun vergunningaanvraag voor het leveren van betaaldiensten onder de nieuwe Europese richtlijn PSD2. Dat heeft DNB op 20 juni bekend gemaakt. Lees hier het hele bericht.

Blog AFM: Hoe persoonlijk mag digitale marketing worden?’

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo. Met moderne technologieën is ons online gedrag nauwkeurig te volgen en te meten. Dit maakt ook vergaande vormen van persoonlijke beïnvloeding mogelijk bij de marketing van producten en diensten. Hoe ver mag een aanbieder gaan om daar gebruik van te maken?

Blog AFM: Hoe persoonlijk mag digitale marketing worden? 

1 jaar InnovationHub: Vragenstellers bedankt!        

Olaf Sleijpen

Iets meer dan een jaar geleden hebben de AFM en DNB gezamenlijk de InnovationHub opgezet. Tijd om een voorlopige balans op te maken. 

Maar eerst, waarom deden we het ook alweer? Fintech, regtech, insurtech, er wordt veel vernieuwd in de financiële sector en dat gebeurt vanuit verschillende perspectieven. Wij juichen dat zeer toe. Vernieuwing brengt meer diversiteit in de sector en dat is onder meer goed voor de consument. Lastig is dat de vernieuwing soms knelt met bestaande wetgeving. Hoe ga je daar als toezichthouder mee om? En als marktpartij? Stel dat je als bedrijf een nieuwe innovatieve financiële dienst wil starten, maar het is onduidelijk waar die dienst feitelijk thuishoort, welke vergunning heb je daar voor nodig en valt deze dienst onder toezicht van DNB of AFM? En bij welke toezichthouder moet je dan zijn? Dat soort vragen kunnen partijen sinds een jaar aan de Hub stellen. 

En daar heeft de markt goed gebruik van gemaakt. We hebben sinds de start, op 9 juni 2016, maar liefst 216 vragen gekregen, uit verschillende hoeken. Banken, verzekeraars en vooral betaalinstellingen weten ons goed te vinden. Maar ook nieuwe initiatieven, waarbij ondernemers ons vragen vanaf de tekentafel mee te kijken met de dienst die ze willen gaan verrichten, vinden hun weg naar de InnovationHub. Hoewel we nu de meeste vragen krijgen uit de hoek van de betaaldienstverlening, merken we dat vernieuwing ook in de wat meer traditionele sectoren plaatsvindt. Het zijn overigens vooral startende of kleinere ondernemingen die de Hub weten te vinden. Grotere financiële instellingen lijken meer gebruik te maken van andere contacten met de toezichthouders of hebben wellicht minder behoefte om bij de InnovationHub aan de bel te trekken. Voor alle helderheid, de Hub is er ook voor de gevestigde partijen. En vragen kunnen worden gesteld buiten de reguliere toezichtrelatie om. 

Wij hopen natuurlijk dat alle partijen, die vragen aan ons hebben gesteld, tevreden zijn met onze antwoorden. Hierover houden we binnenkort een enquête. We willen ons als Hub blijven ontwikkelen en aansluiten bij de informatiebehoefte uit de markt. 

Maar behalve dat ik hoop dat we marktpartijen van een goed antwoord hebben voorzien, wil ik hier benadrukken dat wij vooral ook veel van hen hebben geleerd. 

De kracht van de InnovationHub is wat mij betreft namelijk dat die twee kanten op werkt. Enerzijds helpen wij instellingen hun weg te vinden in regelgeving. Anderzijds helpen instellingen ons om de ontwikkelingen in de sector scherp te krijgen. De vragen die we ontvangen, bieden ons vroegtijdig inzicht in wat er op ons af komt. Om iets te noemen: Wij merken dat er veel onduidelijkheid bestaat over de komst van de aanvullende Europese regelgeving rondom PSD2. Vragen vanuit de markt geven ons een goed beeld waar partijen tegenaan lopen. Hierdoor kunnen wij, vooruitlopend op de inwerkingtreding, beter anticiperen om partijen de juiste informatie te bieden. 

Een ander winstpunt van 1 jaar InnovationHub is, wat mij betreft, dat de vernieuwingen in de markt ons blijven dwingen te kijken naar de geest van de wet. Vanuit de Hub zien wij waar de regels onnodig belemmerend werken. Dan moet je de vraag stellen wat ook alweer het doel was van die regels. En je afvragen of die eigenlijk nog wel van deze tijd zijn. En wat doe je dan? Is er ruimte om maatwerk te bieden bij toepassing van bepaalde regels? Of wat kunnen wij eraan doen om te zorgen dat de regels worden aangepast? 

216 Vragen én antwoorden hebben er hopelijk voor gezorgd dat de innovatie in de financiële sector soepeler doorzet. De vragen hebben in ieder geval ons toezicht scherper gemaakt. Daarom: Veel dank aan alle vragenstellers!

Vernieuwde website InnovationHub: veelgestelde vragen en ACM

De AFM en DNB hebben de website van de InnovationHub vernieuwd. Belangrijkste toevoegingen zijn de veelgestelde vragen en de mogelijkheid om met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in contact te komen. Via de InnovationHub zijn in het afgelopen jaar ruim 200 vragen aan de AFM en DNB binnengekomen. Vragen die verschillende keren terug kwamen, zijn nu gebundeld in de rubriek ‘veelgestelde vragen’. Dit zijn procedurele vragen, bijvoorbeeld over doorlooptijden en inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld over beleggingen in cryptocurrencies.  

De andere verandering is dat ondernemers door samenwerking met de ACM nu ook met vragen en signalen over de mededingingsregels bij de InnovationHub terecht kunnen.

 

AFM en DNB bieden ‘Maatwerk voor Innovatie’

De AFM en DNB verruimen de toegang voor innovatieve diensten tot de markt voor financiële dienstverlening door middel van een nieuwe aanpak, ‘Maatwerk voor Innovatie’. Mede aangezet door de snelle financieel-technologische ontwikkelingen wordt bij het toelaten van nieuwe innovatieve dienstverlening voortaan nadrukkelijk gekeken naar de ruimte die de wetgever biedt bij de naleving van de regels. Ook wordt bestaand beleid opnieuw bekeken en zo nodig aangepast in het licht van de nieuwe ontwikkelingen.
 
De AFM en DNB beschrijven de mogelijkheden in het gezamenlijk document ‘Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector: Vervolgstappen markttoegang, vergunningen en toezicht’, dat vandaag is gepubliceerd en als bijlage is bijgevoegd bij een eveneens vandaag verstuurde brief van minister van Financiën Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.
 
> Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector: Vervolgstappen markttoegang, vergunningen en toezicht (21 december 2016)

InnovationHub Update: december 2016

Bij de InnovationHub van de AFM en DNB kwamen in het eerste half jaar (periode 9 juni 2016 – 9 december 2016) 114 verzoeken om informatie binnen van marktpartijen over innovatieve initiatieven in de financiële sector. Ruim driekwart van de vragen betroffen markttoegang en vergunningenbeleid, waarbij innovaties in de sfeer van het betalingsverkeer (mede in verband met de nieuwe betaalrichtlijn PSD2) en de blockchain-technologie de boventoon voerden.

> InnovationHub Update (21 december 2016)

InnovationHub-Infographic

(Klik op de afbeelding voor de volledige infographic)

Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond innovatie en toezicht? Met welke dilemma’s hebben toezichthouders te maken? En hoe gaan we daarmee om? Reinier Pollman (AFM) en Olaf Sleijpen (DNB) delen hun observaties regelmatig op de InnovationHub. Volg hun blogs hier.

Evenwichtskunst in het vinden van de ideale rol als toezichthouder - blog Reinier Pollmann(AFM)

Laatst floot ik een hockeywedstrijd van een van mijn kinderen. Lang geleden speelde ik zelf maar sindsdien zijn er veel regels veranderd. Voor het doel ontstond een onoverzichtelijke situatie waar het voor mij onduidelijk was of er een overtreding werd begaan. Ik moest snel beslissen: fluiten? Of laten gaan? Ik liet het gaan, maar uit de reacties op het veld merkte ik dat ik het waarschijnlijk verkeerd had gezien. Dat confronteerde me met het volgende scheidsrechtersdilemma: Zou ik ingaan op de vragen en verwijten en de deur openzetten voor discussie? Of zou ik alle contact afhouden en daarmee vasthouden aan de stelregels dat een scheidsrechter altijd gelijk heeft, ook als hij geen gelijk heeft? Lees meer.

Negen vragen over de InnovationHub

AFM en DNB ontvingen de afgelopen maanden veel vragen over de InnovationHub. De meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

>   Negen vragen over de InnovationHub (11 oktober 2016)

 

Reacties op discussiedocument AFM en DNB: Meer ruimte voor innovatie

Aan de oproep van AFM en DNB aan stakeholders om een reactie te geven op het discussiedocument ‘Meer ruimte voor innovatie’ is breed gehoor gegeven. Diverse organisaties, van gevestigde partijen tot start-ups, hebben de moeite genomen om mee te denken en hebben een reactie ingestuurd.

AFM en DNB stellen dit zeer op prijs en willen alle inzenders bedanken voor hun constructieve bijdrage. Uit de reacties blijkt dat partijen positief staan tegenover de voorstellen van AFM en DNB om meer ruimte te geven voor innovatie in de financiële sector. Niettemin hebben diverse organisaties ook aandachtspunten benoemd waar we rekening mee moeten houden bij de uitwerking van de voorgestelde beleidsopties.

Met behulp van de binnengekomen reacties gaan de AFM en DNB de komende weken de beleidsopties verder uitwerken. De ambitie van AFM en DNB is om in de loop van het najaar met concrete vervolgstappen naar buiten te treden.

> Reacties marktpartijen en stakeholders

Samenwerking met ACM: Focus op concurrentie

DNB en AFM spannen zich samen met andere toezichthouders in om de financiële sector meer ruimte te bieden voor innovatie. Door toetreding van nieuwe innovatieve partijen ontstaat meer concurrentie en diversiteit in de sector, wat de consument ten goede komt. Eén van de toezichthouders die zich hier ook op richt is de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM focust op het vergroten van de kansen van FinTech met als doel een positieve en blijvende impact te hebben op de concurrentie in de sector. 

Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, vraagt de ACM marktpartijen mee te denken over de rol die de toezichthouder hierin kan spelen. 

> Nieuwsbericht van de ACM en de oproep om mee te denken (17 juni 2016). 

Discussiedocument AFM en DNB: Meer ruimte voor innovatie

FinTech-ontwikkelingen vragen om een nieuwe toezichtaanpak. AFM en DNB willen meer ruimte voor innovatie in de financiële sector en onderzoeken hiervoor de mogelijkheden rondom markttoegang, vergunningen en toezicht. Wij roepen marktpartijen en stakeholders op om mee te denken over de noodzakelijke vernieuwingen.

Reageer op ons discussiestuk en geef aan welke aanpassingen volgens u noodzakelijk zijn. Uw reactie draagt bij aan het ontwikkelen van het juiste beleid en helpt AFM en DNB om dit beleid af te stemmen met collega toezichthouders en regelgevers in binnen- en buitenland.

> Discussiedocument (9 juni 2016) 

Onderzoeksrapport DNB: De impact van FinTech

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. DNB heeft onderzocht wat de impact is van technologische innovatie op de financiële sector en wat de implicaties zijn voor het toezicht.

> Onderzoeksrapport (21 januari 2016)

Positionpapers AFM & DNB: Kansen en risico’s van innovatie voor de sector

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal organiseert op 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur een rondetafelgesprek over het onderwerp technologische innovatie in de Nederlandse financiële sector. 
Namens DNB neemt divisiedirecteur Toezicht Beleid Olaf Sleijpen deel aan het gesprek. Namens AFM is dat Reinier Pollmann, programmamanager Innovatie & Fintech. 
Vooraf is de genodigden verzocht om kort in een Position paper hun visie op het onderwerp FinTech te geven. 

    > Position paper DNB (21 januari 2016)   
    > Position paper AFM (21 januari 2016)