Meldingen collectieve waardeoverdracht door pensioenfondsen

Pensioenfondsen zijn verplicht om een collectieve waardeoverdracht uiterlijk drie maanden voor de beoogde overdrachtsdatum aan DNB te melden.

DNB heeft twee meldingsformulieren ontwikkeld, zodat de melding digitaal ingevuld en ingediend kan worden via het Digitaal Loket Toezicht. De meldingsformulieren kunnen pensioenfondsen gebruiken voor de melding van een collectieve waardeoverdracht (CWO) via het Digitaal Loket Toezicht. Het meldingsformulier CWO artikel 84 Pensioenwet (artikel 92 Wvb) kunt u gebruiken voor de melding van een CWO in verband met de voorgenomen liquidatie van uw pensioenfonds of beëindiging van een collectiviteitkring. Het meldingsformulier CWO artikel 83 Pensioenwet (artikel 91 Wvb) kunt u gebruiken voor de melding van een CWO die plaatsvindt op verzoek van de werkgever. Voor beide meldingsformulieren is een toelichting beschikbaar. Op Open Boek Toezicht vindt u uitgebreide informatie over de CWO melding. We gaan hier bijvoorbeeld in op het proces van de CWO-melding en de uitgangspunten bij de beoordeling van de CWO.