Open Boek Toezicht

Open Boek Toezicht is het web-based informatieloket over regelgeving, uitvoering en beleid van DNB met betrekking tot prudentieel toezicht.

Met Open Boek Toezicht wil DNB de kenbaarheid van de toepasselijke wet- en regelgeving vergroten: deels door de wet- en regelgeving toegankelijk en in samenhang te presenteren, deels door beknopte toelichtingen bij die wet- en regelgeving. Immers kenbaarheid van wat de wet- en regelgeving van onder toezicht staande ondernemingen verwacht, is een cruciale stap in het toezichtproces. Open Boek is gericht op professionals die werkzaam zijn bij onder toezicht staande instellingen en externe advieseurs. Meer informatie