Openbaar register

Financiële ondernemingen zoals banken, (her)verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen moeten over een vergunning beschikken om financiële producten te mogen aanbieden.

Op deze pagina kunt u in alle registers tegelijk zoeken met één of meer zoektermen. Vervolgens kunt u een zoekresultaat selecteren en zo de betreffende informatie bekijken. Het menu aan de linkerkant toont de diverse beschikbare registers. Na selectie van een register kunt u daarbinnen zoeken met zoektermen en eventueel een categorie selecteren.

 
AFM registers niet meer doorzoekbaar vanaf deze pagina!
Het doorzoeken van de registers beperkt zich tot de DNB registers. Wilt u informatie uit de AFM registers? Doorzoek dan het betreffende register via de website van AFM.

Vergunningen register

In de vergunningenregisters zijn de vergunningen opgenomen die door de Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn verleend. Financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of de AFM beschikken om activiteiten te mogen verrichten in Nederland.

Meldingen register

In de diverse meldingenregisters zijn de verschillende meldingen opgenomen die financiële ondernemingen en aandelenbezitters volgens de wet moeten doen. De AFM ontvangt deze meldingen en plaatst deze na goedkeuring in de betreffende registers. De meldingenregisters zijn alleen zichtbaar op de website van de AFM.

Zoeken in de registers