Register pensioenfondsen

Wat vindt u in dit register?
Op grond van artikel 112 Pensioenwet (Pw) en artikel 107 Wet verplichte beroepspensioenregeling moet een ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds zich, uiterlijk zes weken voor de beoogde datum van oprichting, melden bij DNB. Het ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds dient vervolgens binnen drie maanden na oprichting, de oprichting bij DNB te melden, met een verzoek tot inschrijving. Vervolgens zal het pensioenfonds worden ingeschreven in dit openbare register. Voor pensioenfondsen, in tegenstelling tot andere typen financiële instellingen, bestaat er geen vergunningplicht, met uitzondering van de Algemeen Pensioenfondsen (de APF), zie hierna.
 
Voor een Algemeen Pensioenfonds (APF) geldt op grond van artikel 112a Pw een andere regeling. Het is verboden zonder een vergunning het bedrijf van algemeen pensioenfonds uit te oefenen. Pas nadat DNB een vergunning voor een APF heeft verleend, wordt een APF in het register ingeschreven.

Alleen actuele pensioenfondsen worden in dit register getoond.

Zoeken in de registers