Register betaalinstellingen

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaaldienstverleners over een DNB-vergunning beschikken om in Nederland activiteiten te mogen verrichten, tenzij de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht of de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Paspoort . De betaaldienstverleners met een vergunning heten betaalinstellingen en staan onder toezicht van DNB. De zeven verschillende betaaldiensten waarvoor een betaaldienstverlener een vergunning kan krijgen staan omschreven in de Bijlage van de Europese richtlijn voor betaaldiensten, de Payment Services Directive (2007/64/EG).

Uitzonderingen

Europees Paspoort
In dit deelregister zijn ook (buitenlandse) ondernemingen opgenomen die in Nederland betaaldiensten aanbieden op basis van het Europees Paspoort . Deze ondernemingen staan primair onder toezicht in het land van herkomst (home supervisor). Betaaldienstverleners uit andere EER-landen verrichten vaak diensten op basis van het Europees Paspoort in Nederland door tussenkomst van een in Nederland werkzaam zijnde betaaldienstagent.

Vrijstelling
Verder kan een betaaldienstverlener zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Vrijgestelde betaaldienstverleners staan niet onder toezicht van de DNB, tenzij aan de vrijstelling wettelijke voorwaarden zijn verbonden waarop DNB toeziet. De vrijgestelde betaaldienstverleners vallen wel onder het gedragstoezicht van de AFM.

Brexit

Als gevolg van het aflopen van de overgangsperiode na de Brexit, is het openbare DNB Wft-register voor inkomende en uitgaande notificaties van/naar het VK, per 1 januari 2021 geactualiseerd. Dit betekent o.a. dat notificaties die in het Wft-register zijn opgenomen voor grensoverschrijdende dienstverlening vanuit of naar het VK, als ook Gibraltar, door middel van paspoortrechten of de vestiging van een bijkantoor verwijderd zijn uit het Wft-register. Een overzicht van de notificaties die verwijderd zijn is hier te vinden.

Zoeken in de registers