Register clearinginstellingen

Wat vindt u in dit register?

Een clearinginstelling levert een bijdrage aan de afwikkeling van effectentransacties die op een beurs worden verricht door een bufferfunctie te vervullen tussen enerzijds de handelaren (toegelaten instellingen) en anderzijds een centrale tegenpartij. De clearinginstellingen staan namelijk garant voor de verplichtingen van handelaren voor wie zij optreden. Daardoor zorgen zij voor de afwikkeling van transacties, ook wanneer de handelaar voor wie zij optreedt niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Banken met een bankvergunning mogen ook clearingactiviteiten verrichten.

Meer informatie over toezicht op clearinginstellingen

Vergunningplicht
Om in Nederland clearingdiensten aan te kunnen bieden dient een onderneming over een vergunning te beschikken.
Meer informatie over vergunningplicht en uitzonderingen

Zoeken in dit register
U kunt zoeken naar een onderneming door een categorie te selecteren en/of met behulp van één of meer zoektermen. Binnen de zoekresultaten kunt u een onderneming selecteren en vervolgens de betreffende registerinformatie bekijken. Met behulp van de pijltjes onderaan kunt u eventueel door de lijst bladeren.

Contact
Voor meer informatie over clearinginstellingen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank. Telefoonnummer: 0800 - 0201068. E-mail: info@dnb.nl.

 

Zoeken in de registers


Er zijn geen resultaten gevonden.