Register Depositogarantiestelsel

Alle banken die een bankvergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel (DGS). De bank valt onder het DGS als in de linkerkolom staat:

  • Uitoefenen van het bedrijf van bank (2:12 eerste lid Wft), of
  • Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten (2:13 eerste lid Wft), of
  • Bank aangesloten bij centrale kredietinstelling (3:111 Wft)
  • Centrale kredietinstelling (3:111 Wft)

In het register staan banken geregistreerd onder hun ‘statutaire’ naam. De statutaire naam is de naam op basis waarvan DNB een vergunning heeft verstrekt. Een bank kan echter onder meerdere namen actief zijn:de zogenoemde handelsnamen. Ook deze handelsnamen vindt u in het register. De handelsnamen vallen echter onder de statutair geregistreerde naam van de bank. Tegoeden bij een bank met verschillende handelsnamen vallen daarom gezamenlijk eenmaal onder het depositogarantiestelsel.

Niet alle financiële producten van onder toezicht staande banken vallen onder het DGS. Om er zeker van te zijn dat uw specifieke financiële producten onder het DGS vallen, kunt u contact opnemen met de betreffende bank.

Banken die gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein (deze landen vormen de Europese Economische Ruimte (EER)) en een bijkantoor hebben in Nederland of via internet actief zijn, vallen onder het garantiestelsel van het land van herkomst.

Zoeken in de registers