Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
Handelsnaam: Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., DeNr1 Bank, DHB Bank
Adres: Weena 780
Postcode: 3014DA
Plaats: ROTTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 24199853
Relatienummer DNB: B0548
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Weena 780ROTTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 23294ROTTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden31-12-1992
02. Verstrekken van leningen31-12-1992
03. Leasing31-12-1992
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt31-12-1992
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 431-12-1992
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten31-12-1992
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)31-12-1992
07b. valuta's31-12-1992
07c. financiële futures en opties31-12-1992
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten31-12-1992
07e. effecten31-12-1992
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee31-12-1992
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden31-12-1992
10. Bemiddeling op de interbankmarkten31-12-1992
11. Vermogensbeheer en -advisering31-12-1992
12. Bewaarneming en beheer van effecten31-12-1992
13. Commerciële inlichtingen31-12-1992
14. Verhuur van safes31-12-1992
15. Uitgifte van elektronisch geld31-12-1992