Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Credit Europe Bank N.V.
Handelsnaam: Credit Europe Bank N.V.
Adres: Karspeldreef 6 A
Postcode: 1101 CJ
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 33256675
Relatienummer DNB: B0546
Type Emittent effecten CSDB, Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Karspeldreef 6 AAMSTERDAM ZUIDOOSTNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 12036AMSTERDAMNederland
Postbus 12036AMSTERDAM ZUIDOOSTNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden01-03-1994
02. Verstrekken van leningen01-03-1994
03. Leasing01-03-1994
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt01-03-1994
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 401-03-1994
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten01-03-1994
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)01-03-1994
07b. valuta's01-03-1994
07c. financiële futures en opties01-03-1994
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten01-03-1994
07e. effecten01-03-1994
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee01-03-1994
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden01-03-1994
10. Bemiddeling op de interbankmarkten01-03-1994
11. Vermogensbeheer en -advisering01-03-1994
12. Bewaarneming en beheer van effecten01-03-1994
13. Commerciële inlichtingen01-03-1994
14. Verhuur van safes01-03-1994
15. Uitgifte van elektronisch geld01-03-1994