Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: GarantiBank International N.V.
Handelsnaam: GarantiBank International N.V., Garanti BBVA International
Adres: Keizersgracht 569 
Postcode: 1017DR
Plaats: AMSTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 33225009
Relatienummer DNB: B0544
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Keizersgracht 569 AMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 17650AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden31-12-1990
02. Verstrekken van leningen31-12-1990
03. Leasing31-12-1990
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt31-12-1990
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 431-12-1990
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten31-12-1990
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)31-12-1990
07b. valuta's31-12-1990
07c. financiële futures en opties31-12-1990
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten31-12-1990
07e. effecten31-12-1990
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee31-12-1990
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden31-12-1990
10. Bemiddeling op de interbankmarkten31-12-1990
11. Vermogensbeheer en -advisering31-12-1990
12. Bewaarneming en beheer van effecten31-12-1990
13. Commerciële inlichtingen31-12-1990
14. Verhuur van safes31-12-1990
15. Uitgifte van elektronisch geld31-12-1990