Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
Handelsnaam: Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
Adres: Amstelplein 1
Postcode: 1096HA
Plaats: AMSTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 33278349
Relatienummer DNB: B0549
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Amstelplein 1AMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Amstelplein 1AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden07-05-1996
02. Verstrekken van leningen07-05-1996
03. Leasing07-05-1996
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt07-05-1996
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 407-05-1996
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten07-05-1996
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)07-05-1996
07b. valuta's07-05-1996
07c. financiële futures en opties07-05-1996
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten07-05-1996
07e. effecten07-05-1996
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee07-05-1996
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden07-05-1996
10. Bemiddeling op de interbankmarkten07-05-1996
11. Vermogensbeheer en -advisering07-05-1996
12. Bewaarneming en beheer van effecten07-05-1996
13. Commerciële inlichtingen07-05-1996
14. Verhuur van safes07-05-1996
15. Uitgifte van elektronisch geld07-05-1996