Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: de Volksbank N.V.
Handelsnaam: de Volksbank N.V., de Volksbank, SNS Bank, SNS Effectenlijn, SNS Verzekeringen, SNS Direct, SNS Bank Zakelijk, SNS, ASN Bank, Algemene Spaarbank voor Nederland ASN, RegioBank, BLG Wonen, de Volksbank Financial Markets, Innovatiebank, Holland Woningfinanciering, SNS FinanCenter, FinanCenter, DBV Finance, EuropeLife Finance, BLG Hypotheken
Adres: Croeselaan 1
Postcode: 3521BJ
Plaats: UTRECHT
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 16062338
Relatienummer DNB: B0578
Type Emittent effecten CSDB, Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Croeselaan 1UTRECHTNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 8444UTRECHTNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden31-12-1990
02. Verstrekken van leningen31-12-1990
03. Leasing31-12-1990
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt31-12-1990
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 431-12-1990
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten31-12-1990
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)31-12-1990
07b. valuta's31-12-1990
07c. financiële futures en opties31-12-1990
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten31-12-1990
07e. effecten31-12-1990
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee31-12-1990
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden31-12-1990
10. Bemiddeling op de interbankmarkten31-12-1990
11. Vermogensbeheer en -advisering31-12-1990
12. Bewaarneming en beheer van effecten31-12-1990
13. Commerciële inlichtingen31-12-1990
14. Verhuur van safes31-12-1990
15. Uitgifte van elektronisch geld31-12-1990