Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Anadolubank Nederland N.V.
Handelsnaam: Anadolubank Nederland N.V.
Adres: De Boelelaan 7
Postcode: 1083HJ
Plaats: AMSTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 34239060
Relatienummer DNB: B0551
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
De Boelelaan 7AMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
De Boelelaan 7AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:12 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden02-08-2007
02. Verstrekken van leningen02-08-2007
03. Leasing02-08-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt02-08-2007
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 402-08-2007
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten02-08-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)02-08-2007
07b. valuta's02-08-2007
07c. financiële futures en opties02-08-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten02-08-2007
07e. effecten02-08-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee02-08-2007
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden02-08-2007
10. Bemiddeling op de interbankmarkten02-08-2007
11. Vermogensbeheer en -advisering02-08-2007
12. Bewaarneming en beheer van effecten02-08-2007
13. Commerciële inlichtingen02-08-2007
14. Verhuur van safes02-08-2007
15. Uitgifte van elektronisch geld02-08-2007