Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: bunq B.V.
Handelsnaam: bunq B.V., bunq.com, bunq
Adres: Naritaweg 131 
Postcode: 1043BS
Plaats: AMSTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 54992060
Relatienummer DNB: R127999
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Naritaweg 131 AMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Naritaweg 131AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:12 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden17-09-2014
02. Verstrekken van leningen17-09-2014
03. Leasing17-09-2014
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt17-09-2014
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 417-09-2014
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten17-09-2014
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)17-09-2014
07b. valuta's17-09-2014
07c. financiële futures en opties17-09-2014
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten17-09-2014
07e. effecten17-09-2014
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee17-09-2014
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden17-09-2014
10. Bemiddeling op de interbankmarkten17-09-2014
11. Vermogensbeheer en -advisering17-09-2014
12. Bewaarneming en beheer van effecten17-09-2014
13. Commerciële inlichtingen17-09-2014
14. Verhuur van safes17-09-2014
15. Uitgifte van elektronisch geld17-09-2014