Register elektronischgeld instellingen

In het register elektronischgeldinstellingen zijn alle elektronischgeldinstellingen opgenomen die in Nederland activiteiten mogen verrichten.

Vergunningplicht
Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten elektronischgeldinstellingen over een vergunning van De Nederlandsche Bank NV (DNB) beschikken om in Nederland elektronisch geld te mogen uitgeven, tenzij de elektronischgeldinstelling vrijgesteld is van de vergunningplicht of elektronisch geld uitgeeft op basis van een Europees Paspoort. Elektronischgeldinstellingen met een vergunning staan onder toezicht van DNB.

Vrijstelling
Vrijgestelde elektronischgeldinstellingen staan niet onder toezicht van de DNB. De vrijgestelde elektronischgeldinstellingen vallen wel onder het gedragstoezicht van de AFM.

Europees Paspoort
Vergunninghoudende elektronischgeldinstellingen uit EER-landen kunnen op basis van het Europees Paspoort in Nederland elektronisch geld uitgeven nadat zij zich hebben gemeld bij DNB. Deze ondernemingen staan onder toezicht van een 'home supervisor' in het land van herkomst.
Elektronischgeldinstellingen uit EER-landen kunnen in Nederland eveneens (betaal)diensten verrichten op basis van het Europees Paspoort door tussenkomst van een in Nederland werkzaam zijnde betaaldienstagent. DNB neemt deze betaaldienstagenten van buitenlandse elektronischgeldinstellingen op in het register, zonder wettelijke verplichting, en biedt daarmee een extra service richting het publiek. Echter, de mogelijkheid bestaat dat de inkomende agenten geregistreerd door DNB verschillen van de uitgaande agenten geregistreerd bij de home supervisor.

Zoeken in de registers