Register elektronischgeld instellingen

In het register elektronischgeldinstellingen zijn alle elektronischgeldinstellingen opgenomen die in Nederland activiteiten mogen verrichten.

Vergunningplicht
Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten elektronischgeldinstellingen over een vergunning van De Nederlandsche Bank NV (DNB) beschikken om in Nederland elektronisch geld te mogen uitgeven, tenzij de elektronischgeldinstelling vrijgesteld is van de vergunningplicht of elektronisch geld uitgeeft op basis van een Europees Paspoort. Elektronischgeldinstellingen met een vergunning staan onder toezicht van DNB.

Vrijstelling
Vrijgestelde elektronischgeldinstellingen staan niet onder toezicht van de DNB. De vrijgestelde elektronischgeldinstellingen vallen wel onder het gedragstoezicht van de AFM.

Europees Paspoort
Vergunninghoudende elektronischgeldinstellingen uit EER-landen kunnen op basis van het Europees Paspoort in Nederland elektronisch geld uitgeven nadat zij zich hebben gemeld bij DNB. Deze ondernemingen staan onder toezicht van een 'home supervisor' in het land van herkomst.
Elektronischgeldinstellingen uit EER-landen kunnen in Nederland eveneens (betaal)diensten verrichten op basis van het Europees Paspoort door tussenkomst van een in Nederland werkzaam zijnde betaaldienstagent. DNB neemt deze betaaldienstagenten van buitenlandse elektronischgeldinstellingen op in het register, zonder wettelijke verplichting, en biedt daarmee een extra service richting het publiek. Echter, de mogelijkheid bestaat dat de inkomende agenten geregistreerd door DNB verschillen van de uitgaande agenten geregistreerd bij de home supervisor.

Brexit

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden. In het uittredingsakkoord dat is afgesloten tussen de EU en het VK is een overgangsperiode vastgelegd die zal eindigen op 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode is het recht van de EU van toepassing op en in het VK (art. 127). Verwijzingen naar lidstaten hebben ook betrekking op het VK (art. 7), op enkele uitzonderingen na die niet relevant zijn voor financiële dienstverlening. Notificaties die in het Wft-register zijn opgenomen voor grensoverschrijdende dienstverlening van of naar het VK, als ook Gibraltar, door middel van paspoortrechten voor het verlenen van financiële diensten en/of de vestiging van een bijkantoor van of naar het VK blijven daarom geldig gedurende de overgangsperiode.

Zoeken in de registers