Register Gedekte obligaties

Conform artikel 3:33a Wft, vindt u hier een lijst van de banken met in het register opgenomen programma’s van gedekte obligaties (covered bonds programmes). Per bank zijn de in het register opgenomen programma’s van gedekte obligaties aangegeven.

Zoeken in de registers