Register Herverzekeraars

Naast een register van verzekeraars is er een apart register voor herverzekeraars. Bij herverzekering neemt de herverzekeraar bepaalde risico’s (bijvoorbeeld het risico op het overlijden van de verzekerde) over van de verzekeraar of het pensioenfonds. Een herverzekering onderscheidt zich wezenlijk van de levensverzekering, schadeverzekering of de natura-uitvaartverzekering, omdat een herverzekering een activiteit is tussen professionele partijen. Een herverzekeraar heeft geen rechtstreekse contractuele betrekking met de oorspronkelijke verzekerde polishouder (de consument), maar uitsluitend met een verzekeraar of pensioenfonds.

Zoeken in de registers