Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banca Farmafactoring S.p.A.
Handelsnaam:
Adres: Via Domenichino 5 
Postcode: 20149
Plaats: MILAAN
Land: Italië
Toelichting:
Relatienummer DNB: R163268
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Via Domenichino 5 MILAANItalië

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden01-09-2019
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt01-09-2019