Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: ASR Bank N.V.
Handelsnaam: ASR Bank N.V.
Adres: Archimedeslaan 10  U02 XXX5
Postcode: 3584BA
Plaats: UTRECHT
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 30111002
Relatienummer DNB: B0557
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Archimedeslaan 10  U02 XXX5UTRECHTNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Postbus 2072UTRECHTNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden15-07-1993
02. Verstrekken van leningen15-07-1993
03. Leasing15-07-1993
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt15-07-1993
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 415-07-1993
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten15-07-1993
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)15-07-1993
07b. valuta's15-07-1993
07c. financiële futures en opties15-07-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten15-07-1993
07e. effecten15-07-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee15-07-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden15-07-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarkten15-07-1993
11. Vermogensbeheer en -advisering15-07-1993
12. Bewaarneming en beheer van effecten15-07-1993
13. Commerciële inlichtingen15-07-1993
14. Verhuur van safes15-07-1993
15. Uitgifte van elektronisch geld15-07-1993