Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Amsterdam Trade Bank N.V.
Handelsnaam: Amsterdam Trade Bank N.V., ATBANK, ATBConnect, ATBSavings
Adres: Strawinskylaan 1939  Toren I
Postcode: 1077XX
Plaats: AMSTERDAM
Land: Nederland
Toelichting:
kvk 33260432
Relatienummer DNB: B0222
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. Vergunningen
  3. EU paspoort (uit)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Strawinskylaan 1939  Toren IAMSTERDAMNederland

Postadres

Adres:Plaats:Land:
Strawinskylaan 1939AMSTERDAMNederland

Vergunningen

Financiële dienstenActiviteit / BrancheBegindatumEinddatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden07-11-1994
02. Verstrekken van leningen07-11-1994
03. Leasing07-11-1994
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt07-11-1994
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 407-11-1994
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten07-11-1994
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)07-11-1994
07b. valuta's07-11-1994
07c. financiële futures en opties07-11-1994
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten07-11-1994
07e. effecten07-11-1994
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee07-11-1994
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden07-11-1994
10. Bemiddeling op de interbankmarkten07-11-1994
11. Vermogensbeheer en -advisering07-11-1994
12. Bewaarneming en beheer van effecten07-11-1994
13. Commerciële inlichtingen07-11-1994
14. Verhuur van safes07-11-1994
15. Uitgifte van elektronisch geld07-11-1994

EU paspoort (uit)

EU paspoort (uit)ActiviteitLand EERBegindatumEinddatum
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBelgië22-12-2008
02. Verstrekken van leningenBelgië01-03-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederBelgië01-03-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektBelgië01-03-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBelgië01-03-2019
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)België01-03-2019
07b. valuta'sBelgië01-03-2019
07c. financiële futures en optiesBelgië01-03-2018
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenBelgië01-03-2019
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenBelgië01-03-2019
A3. Het handelen voor eigen rekeningBelgië01-03-2019
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtBelgië01-03-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenCyprus01-03-2019
02. Verstrekken van leningenCyprus01-03-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederCyprus01-03-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektCyprus01-03-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenCyprus01-03-2019
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Cyprus01-03-2019
07b. valuta'sCyprus01-03-2019
07c. financiële futures en optiesCyprus01-03-2019
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenCyprus01-03-2019
07e. effectenCyprus01-03-2019
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenCyprus01-03-2019
A3. Het handelen voor eigen rekeningCyprus01-03-2019
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtCyprus01-03-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDuitsland01-12-2003
02. Verstrekken van leningenDuitsland01-03-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederDuitsland01-03-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektDuitsland01-03-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDuitsland01-03-2019
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Duitsland01-03-2019
07b. valuta'sDuitsland01-03-2019
07c. financiële futures en optiesDuitsland01-03-2019
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenDuitsland01-03-2019
07e. effectenDuitsland01-03-2019
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenDuitsland01-03-2019
A3. Het handelen voor eigen rekeningDuitsland01-03-2019
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtDuitsland01-03-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFrankrijk22-12-2008
02. Verstrekken van leningenFrankrijk22-12-2008
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenLuxemburg01-03-2019
02. Verstrekken van leningenLuxemburg01-03-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederLuxemburg01-03-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektLuxemburg01-03-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenLuxemburg01-03-2019
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Luxemburg01-03-2019
07b. valuta'sLuxemburg01-03-2019
07c. financiële futures en optiesLuxemburg01-03-2019
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLuxemburg01-03-2019
07e. effectenLuxemburg01-03-2019
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenLuxemburg01-03-2019
A3. Het handelen voor eigen rekeningLuxemburg01-03-2019
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtLuxemburg01-03-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenMalta01-03-2019
02. Verstrekken van leningenMalta01-03-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederMalta01-03-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektMalta01-03-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenMalta01-03-2019
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Malta01-03-2019
07b. valuta'sMalta01-03-2019
07c. financiële futures en optiesMalta01-03-2019
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenMalta01-03-2019
07e. effectenMalta01-03-2019
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenMalta01-03-2019
A3. Het handelen voor eigen rekeningMalta01-03-2019
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtMalta01-03-2019
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenOostenrijk22-12-2008
02. Verstrekken van leningenOostenrijk22-12-2008
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektOostenrijk01-04-2015
04g. Betalings initiatie servicesOostenrijk01-04-2015
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenOostenrijk22-12-2008
07b. valuta'sOostenrijk01-04-2015
07e. effectenOostenrijk01-04-2015
12. Bewaarneming en beheer van effectenOostenrijk01-04-2015
2:110 Verrichten van diensten bank naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenVerenigd Koninkrijk01-03-2019
02. Verstrekken van leningenVerenigd Koninkrijk01-03-2019
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbiederVerenigd Koninkrijk01-03-2019
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrektVerenigd Koninkrijk01-03-2019
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenVerenigd Koninkrijk01-03-2019
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)Verenigd Koninkrijk01-03-2019
07b. valuta'sVerenigd Koninkrijk01-03-2019
07c. financiële futures en optiesVerenigd Koninkrijk01-03-2019
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenVerenigd Koninkrijk01-03-2019
07e. effectenVerenigd Koninkrijk01-03-2019
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenVerenigd Koninkrijk01-03-2019
A3. Het handelen voor eigen rekeningVerenigd Koninkrijk01-03-2019
B2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedtVerenigd Koninkrijk01-03-2019