Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.
Handelsnaam:
Adres: Via del Corso 226 
Postcode: 00186
Plaats: ROMA
Land: Italië
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0028
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Via del Corso 226 ROMAItalië

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER02. Verstrekken van leningen04-03-2009
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten04-03-2009
07b. valuta's04-03-2009
07c. financiële futures en opties04-03-2009
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten04-03-2009
07e. effecten04-03-2009
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee04-03-2009
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden04-03-2009
13. Commerciële inlichtingen04-03-2009